აპრილი 548
en

კოსტიუმები ალექსანდრე კრეინის ბალეტისათვის „ლაურენსია“

კოსტიუმები ალექსანდრე კრეინის ბალეტისათვის „ლაურენსია“, 1939 წელი
მხატვარი: სოლიკო ვირსალაძე. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში