აპრილი 548
en

გალაკტიონ ტაბიძის საპენსიო წიგნაკი

გალაკტიონ ტაბიძის საპენსიო წიგნაკის ფოტოსურათიანი გვერდი.

 მოწმობა 1941 წლის 30 აპრილს არის გაცემული. 

პოეტს პირადი სამწერლო დამსახურებისათვის პერსონალური პენსია 1929 წლიდან ჰქონდა დანიშნული.

 დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში, ვახტანგ გურგენიძის პირად ფონდში.