იანვარი 548
en

ქართული გვარსახელები იმერეთში XIX საუკუნის 40-იან წლებში

მერაბ კეზევაძე