აპრილი 548
en

ჩვენი არქივი - ჩვენი საუნჯე

 

გამოცემაში წარმოდგენილია საქართველოს  ეროვნული არქივის ფონდებში დაცული მრავალფეროვანი მასალა: ქართული თუ უცხოური ხელნაწერები, ისტორიული საბუთები, რუკები, აფიშები, მინიატურები, ავტოგრაფები, ფოტოები, პროექტები თუ სხვა საარქივო დოკუმენტები.

ზომა: 27X21 სმ.

გვერდების რაოდენობა: 99 გვ.

ყდა: რბილი გარეკანი