ნოემბერი 548
en

საეკლესიო ხელნაწერი მოხატული წიგნები