ივნისი 548
en

კონკურსი ბათუმის იუსტიციის სახლში ეროვნული არქივის თანამშრომლის ვაკანსიაზე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი ბათუმის იუსტიციის სახლში ეროვნული არქივის მოქალაქეთა მისაღების უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსს აცხადებს.
ამ თანამდებობაზე მომუშავის ფუნქცია ბათუმის იუსტიციის სახლში საარქივო კუთხით მოქალაქეთათვის კონსულტაციის გაწევა და მათი მომსახურება იქნება.  
კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა 2011 წლის 25 თებერვლიდან 4 მარტის ჩათვლით მხოლოდ შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (იხილეთ დანართი) უნდა გააგზავნონ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: avacharadze@archives.gov.ge.  
კონკურსის თაობაზე დაწვრილებითი ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია ეროვნული არქივის ვებგვერდზე,ვაკანსიების განყოფილებაში.