აპრილი 548
en

ახალი ამბები

საქართველოს ეროვნული არქივი 2023 წელს 25 000-მდე მოქალაქეს მოემსახურა

საქართველოს ეროვნული არქივი 2023 წელს 25 000-მდე მოქალაქეს მოემსახურა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივიდან 2023 წელს 22 600-მდე მოქალაქემ მიიღო საარქივო ცნობა, 1995-მა მოქალა...