მაისი 548
en

ახალი ამბები

ჟანდარმერიის ბარათები ონლაინ

ჟანდარმერიის ბარათები ონლაინ

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში დაცული ჟანდარმერიის ბარათები ვებპროგრამის მეშვეობით ხელმისაწვდომი გახდ...