აპრილი 548
en

ახალი ამბები

ერეკლე II-ის სტამბის ისტორია ეროვნული არქივის კვირის დოკუმენტში

ერეკლე II-ის სტამბის ისტორია ეროვნული არქივის კვირის დოკუმენტში

ეროვნული არქივის მიმდინარე კვირის დოკუმენტია მუშრიბ დავით ყორღანაშვილის 1803 წლის 12 აპრილის წერილი თავად ციციანოვისადმი...