სექტემბერი 595
en

ეროვნული არქივის კვირის დოკუმენტი ალბომიდან „პარიზი“

 პარიზი. მდინარე სენა და ეიფელის კოშკი. ფოტო ალბომიდან „პარიზი“. 1900 წელი.

 ალბომი დაცულია ერონულ არქივში.

 „კვირის დოკუმენტი“ ეროვნული არქივის პროექტია, რომელიც მიზნად ისახავს არქივში დაცული უნიკალური და

მრავალფეროვანი მასალის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას.

დოკუმენტების ნახვა შესაძლებელია ეროვნული არქივის ვებგვერდზე: http://archives.gov.ge/ge/kviris-dokumenti, ასევე,

ეროვნული არქივის გვერდზე სოციალურ ქსელში: https://www.facebook.com/NationalArchivesofGeorgia.