აგვისტო 595
en

ძველნაბეჭდი წიგნების რესტავრაცია ეროვნულ არქივში