აგვისტო 595
en

დამფუძნებელი კრების წევრი ქალები: 1919-1921