ივნისი 548
en

რისმაგ გორდეზიანი - „ძველი ბერძნული თეატრი“

„საჯარო ლექციები საქართველოს ეროვნულ არქივში“ - პროექტის ფარგლებში 2015 წლის 23 იანვარს  აკადემიკოსმა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრულმა პროფესორმა, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა რისმაგ გორდეზიანმა ლექცია წაიკითხა.

ლექციის თემა იყო: „ძველი ბერძნული თეატრი“.