ივნისი 548
en

ჰიროტაკე მაედა - „ქართული წყაროების მნიშვნელობა გვიანი შუასაუკუნეების ისტორიის კვლევაში“

პროფესორ ჰიროტაკე მაედას საჯარო ლექცია - „ქართული წყაროების მნიშვნელობა გვიანი შუასაუკუნეების ისტორიის კვლევაში“. 

2017 წლის 1 თებერვალი.