მაისი 548
en

კინოდოკუმენტების დიგიტალიზაცია

კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალურ არქივში ინახება 40 000-მდე შესანახი ერთეული კინოდოკუმენტი. ეს დოკუმენტები მოიცავს მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე პერიოდს. არქივში დაცული კინოდოკუმენტების დიდი ნაწილი 35მმ-იან კინოფირზეა, მცირე ნაწილი -  16მმ-იან კინოფირზე, ასევე გვაქვს  VHS და MiniDV კასეტები, DVD დისკები და თანამედროვე DCP ფორმატი.

არქივში მიმდინარე კინოდოკუმენტების დიგიტალიზაცია გულისხმობს ყველა ზემონახსენები ფორმატის ელექტრონული ასლის შექმნას. ძირითადი პრიორიტეტი არის 35მმ-იანი კინოფირების დიგიტალიზაცია.

35მმ-იანი კინოფირები არის ორი სახის: ნიტრო და ტრიაცეტატული ფუძის. ნიტროფუძიანი კინოდოკუმენტების ასაკი 100-დან 50 წლამდე მერყეობს, რადგან მე-20 საუკუნის 60-იან წლებამდე კინოწარმოება მიმდინარეობდა ნიტროფუძიან კინოფირებზე, ხოლო  მოგვიანებით ტრიაცეტატულ ფირზე.

ნიტროფუძიანი კინოფირები გარდა  სიძველისა,  აალებადია და მათთან მუშაობა განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს.

ერთი სააღრიცხვო ერთეული კინოდოკუმენტი მოიცავს რამდენიმე შესანახ ერთეულს, ესენია: ნეგატიური გამოსახულება, პოზიტიური გამოსახულება, ოპტიკური ფონოგრამა, მაგნიტური ფონოგრამა და ზოგ შემთხვევაში კონტრ და დუბლ ნეგატივების ან პოზიტივების სახით.

 

 

 

კინოდოკუმენტების დიგიტალიზაციის პროცესი რამდენიმე ეტაპს მოიცავს:


  კინოფირის (ორიგინალის) შემოწმება და მისი მდგომარეობის ტექნიკური ექსპერტიზა;
     
  კინოფირის (ორიგინალის) გადასაწერად მომზადება,- რომელიც მოიცავს შეწებებების შესწორებას, მშრალი წესით გაწმენდას, პერფორაციების აღდგენას და რაკორდების განახლებას;
     
  კინოფირის სკანირება და ელექტრონული ასლის კომპიუტერული დამუშავება, ფერის და განათების კორექცია;
     
  ელექტრონული ასლის ხმოვანი რიგის კორექცია;
     

   ელექტრონული ვერსიების სისტემატიზაცია შინაარსისა და კატალოგიზაციის კუთხით.    

   საქართველოს ეროვნულ არქივში კინოდოკუმენტების დიგიტალიზაცია მიმდინარეობს კონტრპროექციის საშუალებით. ვიდეომატარებლების შემთხვევაში - ვიდეოსტანდარტების მაგნიტოფონებით.

   კინოფირების დიგიტალიზაციის დროს გამოიყენება Canon XL1 (SD)  და Sony NEX5 (HD) კამკოდერები. ვიდეოსისტემებისთვის Canopus და Motu-ს ფირმის ვიდეოდეკოდერები. არქივი ამ ეტაპზე არ ახდენს 16 და 8 მმ-იანი კინოფირების დიგიტალიზაციას.

    

    

   კინოდოკუმენტების დიგიტალიზაციის სტანდარტები და ტექნიკური მახასიათებლები:

   კინოდოკუმენტი (ორიგინალი) ელექტრონული ფორმატი
   35მმ-იანი პოზიტიური კინოფირი PAL 720x576, 25fps Interlaced; 16bit 48kHz; DV-AVI
   35მმ-იანი პოზიტიური კინოფირი HD 1920x1080, 25fps Progressive; 16bit 48kHz; Mpeg4 H.264
   35მმ-იანი ოპტიკური ფონოგრამა MONO (Dual Chanel), 24bit 48Khz, PCM Wave File-Uncompressed
   35მმ-იანი მაგნიტური ფონოგრმა MONO (Dual Chanel), 24bit 48Khz, PCM Wave File-Uncompressed
   VHS ვიდეო-კასეტა PAL/SECAM/NTSC; 16bit 48kHz; Mpeg2 DVD, 8000kbps
   VHS-C ვიდეო-კასეტა PAL/SECAM/NTSC; 16bit 48kHz; Mpeg2 DVD, 8000kbps
   MiniDV კასეტა PAL//NTSC; 16bit 48kHz; DV-AVI
   HDV კასეტა PAL//NTSC; 16bit 48kHz; Mpeg2 HDV, 8000kbps