ივნისი 548
en

დიმიტრი სილაქაძე - „რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომი (ნაკლებად ცნობილი ბრძოლების ისტორია)“.

ისტორიკოს დიმიტრი სილაქაძის საჯარო ლექცია - „რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომი (ნაკლებად ცნობილი ბრძოლების ისტორია)“.

საქართველოს ეროვნული არქივი, 2018 წლის 23 თებერვალი.