ივნისი 548
en

მარიკა ლორთქიფანიძე - ავტობიოგრაფია

მარიკა ლორთქიფანიძე - ავტობიოგრაფია

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ვიდეოჩანაწერი 2014 წელს შექმნა.

რეჟისორი გიორგი კაკაბაძე, იდეის ავტორი ქეთევან ასათიანი.