ივლისი 548
en

გამოკრებილი სამოციქულო, XI-XII, XIV სს.