ივნისი 548
en

უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ფონდები

 

უახლესი ისტორიის ცენტრალურ  არქივში დაცული ფონდების შესახებ ინფორმაცია მოიძიეთ  ეროვნული არქივის "ფონდებისა და ანაწერების ელექტრონულ კატალოგში"