ივნისი 548
en

არქივის მენეჯმენტი

კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორი

გიორგი კაკაბაძე

ვრცლად

კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე

  • თანამდებობა: დირექტორის მოადგილე
ვრცლად