ივნისი 548
en

საისტორიო ცენტრალური არქივის ფონდები

 

საისტორიო ცენტრალურ არქივში დაცული ფონდების შესახებ ინფორმაცია მოიძიეთ ეროვნული არქივის "ფონდებისა და ანაწერების ელექტრონულ კატალოგში"