ივნისი 548
en

ესფ დოკუმენტების გამოყენებისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილება

საისტორიო ცენტრალური არქივის, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენებისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების მთავარი მიზანია იურიდიული და ფიზიკური პირის განცხადებების საფუძველზე   შესაბამისი პასუხის მომზადება საარქივო დოკუმენტებზე  დაყრდნობით;

განყოფილება ემსახურება საისტორიო ცენტრალური არქივის დოკუმენტებით დაინტერესებულ მკვლევარებს. აძლევს მათ სათანადო ინფორმაციას დოკუმენტების მოძიებაში.

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 მარიკა ქაჯაია უფროსი (032) 2 278383 makajaia@archives.gov.ge
2 ნელი მაჭავარიანი უფროსი სპეციალისტი   nmachavariani@archives.gov.ge
3 დალი მჭედლიძე უფროსი სპეციალისტი   dmchedlidze@archives.gov.ge
4 თინათინ ფაჯიშვილი უფროსი სპეციალისტი   tphajishvili@archives.gov.ge
5 ჯულია ბენიძე სპეციალისტი   jbenidze@archives.gov.ge