ივნისი 548
en

ესფ-ის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილება

ამოცანები და ფუნქციები:

  • დაკომპლექტების წყარო-ორგანიზაციებიდან  და სხვადასხვა დაწესებულებიდან  შემოტანილი  დოკუმენტების მიღება (საარქივო ნომრის და შიფრის მიცემა, შენაკრავების ფორმირება და სტელაჟზე განლაგება);
  • სახელმწიფო დაცვაზე მიღებულ დოკუმენტებზე სააღრიცხვო დოკუმენტების შედგენა და პერიოდულად  ცვლილებების შეტანა;
  • არქივის თანამშრომლებსა და სამკითხველო დარბაზში მკვლევარებზე საქმეების გაცემა-დაბრუნება (გაცემულ საქმეებში ფურცლების ნუმერაციის სიზუსტის შემოწმება);
  • სხვადასხვა დაწესებულებასა და საგამოფენო დარბაზში საქმეების გაცემა დროებით სარგებლობაში;
  • არქივსაცავებში დაცული დოკუმენტების რევიზია (საქმეების არსებობისა და ფიზიკური მდგომარეობის შემოწმება);
  • დაზიანებული საქმეების გამოვლენა და სარესტავრაციოდ გადაცემა  აღდგენის მიზნით;
  • არქივსაცავებში ფონდების გადაადგილება ფონდის ნაწილების ძირითად ფონდთან  მოთავსების მიზნით (გადაადგილების შემდეგ ცვლილებების შეტანა ტოპოგრაფიულ მაჩვენებლებსა და კატალოგში);
  • მაკულატურაში გამოყოფილი საქმეების ამოღება ფონდებიდან;
  • საცავებში სანიტარიული დღეების ჩატარება, მათი მოვლისა და დაცვის მიზნით.

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 ქეთევან მთვრალაშვილი უფროსი (032) 2 105920 kmtvralashvili@archives.gov.ge
2 იდა გოგია მთავარი სპეციალისტი   igogia@archives.gov.ge
3 მთვარისა კვერკვეცია უფროსი სპეციალისტი   mkverkvetsia@archives.gov.ge
4 ნინო ტავლალაშვილი უფროსი სპეციალისტი   ntavlalashvili@archives.gov.ge
5 ნათია უნგიაძე უფროსი სპეციალისტი   nungiadze@archives.gov.ge
6 თამილა შავგულიძე უფროსი სპეციალისტი   tshavgulidze@archives.gov.ge
7 ნინო ბერიანიძე სპეციალისტი   nberianidze@archives.gov.ge
8 თამარ დევრისაშვილი სპეციალისტი   tdevrisashvili@archives.gov.ge
9 ლეილა ობოლაშვილი სპეციალისტი   lobolashvili@archives.gov.ge