მარტი 548
en

ახალი ამბები

უკრაინის საისტორიო არქივმა საქართველოს ეროვნულ არქივს რუკების ციფრული ასლები გადასცა

უკრაინის საისტორიო არქივმა საქართველოს ეროვნულ არქივს რუკების ციფრული ასლები გადასცა

უკრაინის ცენტრალურმა სახელმწიფო საისტორიო არქივმა საკუთარ ფონდებში დაცული ორი ისტორიული რუკის ციფრული ასლი საქართველოს ე...