ივნისი 548
en

სამეცნიერო განყოფილება

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 ქეთო ასათიანი უფროსი 577 130 380 kasatiani@archives.gov.ge
2 ნინო ბადაშვილი მთავარი სპეციალისტი   nbadashvili@archives.gov.ge
3 თამთა შონვაძე მთავარი სპეციალისტი   tshonvadze@archives.gov.ge
4 დიმიტრი სილაქაძე სპეციალისტი   dsilakadze@archives.gov.ge
5 ლევან ჯიქია სპეციალისტი   lejikia@archives.gov.ge