მარტი 548
en

ახალი ამბები

დეპეშა ბერნში საქართველოს ოკუპაციის შესახებ - კვირის დოკუმენტი

დეპეშა ბერნში საქართველოს ოკუპაციის შესახებ - კვირის დოკუმენტი

"მოსკოვის საბჭოთა მთავრობამ დაარღვია ჩვენს მთავრობასთან 1920 წლის 7 მაისს ხელმოწერილი მშვიდობის ზავი და ომის გამოუცხადებ...