მარტი 548
en

ახალი ამბები

ნოე ჟორდანია „თბილისის გუბერნიის ჟანდარმერიის სამმართველოს“ ფონდის ბარათებში - კვირის დოკუმენტი

ნოე ჟორდანია „თბილისის გუბერნიის ჟანდარმერიის სამმართველოს“ ფონდის ბარათებში - კვირის დოკუმენტი

საქართველოს ეროვნული არქივი „კვირის დოკუმენტის“ ფარგლებში პირველად აქვეყნებს დოკუმენტს „თბილისის გუბერ...