ივლისი 548
en

ძველნაბეჭდი წიგნების რესტავრაცია ეროვნულ არქივში