დეკემბერი 595
en

ეროვნული არქივის საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, 2018