ივნისი 548
en

დიგიტალიზაციის სერვისი

დაწესებულებებისათვის მნიშვნელოვანია თავიანთი საქმიანობის პროცესში შექმნილი დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხოება. ეროვნული არქივი ორგანიზაციებს სთავაზობს:

  • სხვადასხვა ფორმატის წერილობითი დოკუმენტების დასკანერებას
  • საქმეებისა და დოკუმენტების ანოტირებას
  • დასკანერებული მასალებისა და ანოტაციების განთავსებას სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში

დიგიტალიზაციის პროცესს ახორციელებენ საქართველოს ეროვნული არქივის მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები. დიგიტალიზაციის ტექნიკურ მახასითებლებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ეროვნულ არქივში მიმდინარე დიგიტალიზაციის ანალოგიური პროექტების მიხედვით.