ივნისი 548
en

დოკუმენტები საქართველოსა და ამიერკავკასიაში მცხოვრები გერმანელების შესახებ

 

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია XIX-XX საუკუნეების დოკუმენტები საქართველოსა და ამიერკავკასიაში მცხოვრები გერმანელების შესახებ.

საქართველოში გერმანელები 1817 წლიდან დასახლდნენ და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ქვეყნის საზოგადოებრივ-კულტურულ ცხოვრებაში.

წინამდებარე კატალოგში წარმოდგენილია საისტორიო ცენტრალურ არქივში დაცული მასალა, რომელიც ეხება:

გერმანული კოლონიების დაარსებას; 
კოლონიების მმართველობის სტრუქტურას;
მიწათმფლობელობის საკითხებს; 
საკომლო აღწერას; 
მემკვიდრეობის განაწილებას; 
განათლების სისტემას; 
სასწავლო პროცესს; 
სკოლებისა და სასწავლებლების მშენებლობას;
ევანგელისტ-ლუთერანი მრევლის საქმიანობას; 
მისიონერთა მოღვაწეობას; 
ეკლესიებისა და სამლოცველო სახლების მშენებლობას; 
თბილისში წმ. პეტრე-პავლეს სახელობის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის მშენებლობას; ევანგელისტ-ლუთერანი მრევლის დამხმარე სალაროს თბილისის საოლქო კომიტეტის საქმიანობას.

საარქივო ფონდებში აგრეთვე დაცულია გერმანელთა დაბადების, ნათლობის, ქორწინების, გარდაცვალების მოწმობები.

კატალოგი საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს, გაეცნონ უნიკალურ დოკუმენტს და მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია.