დეკემბერი 595
en

საერთაშორისო კონფერენცია

არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები

 

26-28 სექტემბერი, 2019

საქართველოს ეროვნული არქივი 2019 წლის 26-28 სექტემბერს ატარებს მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციას „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“.

კონფერენციის მიზანი: სამეცნიერო სიახლეების თავმოყრა; ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირის სტიმულირება; ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევების ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტის თანამედროვე მოთხოვნებთან ადაპტაციის გზების ძიება; ციფრული ჰუმანიტარიის სფეროს სიახლეების გაზიარება.

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები:

• არქივთმცოდნეობა

• წყაროთმცოდნეობა

• სიძველეთმცოდნეობა

• ისტორია/ხელოვნების ისტორია/ეთნოლოგია

• ფილოლოგია (კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია)

• საბუნებისმეტყველო კვლევები

• კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

• რესტავრაცია-კონსერვაცია

• ციფრული არქივები და მონაცემთა ბაზები

• კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი

• საქართველო და სამხრეთ კავკასია 1918-1921 წლებში

კონფერენციის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება მცირე საგანმანათლებლო პროგრამებიც, რომლებიც პლენარული სესიების ფარგლებში ჩატარდება.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, ისე მაგისტრებსა და დოქტორანტებს.

• თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა იყო 2019 წლის 28 ივნისი (სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა - 500).

• თეზისების მიღების დამადასტურებელი შეტყობინება დაიგზავნა 15 ივლისს.

საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა სამეცნიერო ღონისძიებაზე.

საკონფერენციო მასალები დაიბეჭდება ან მასალების ელვერსია განთავსდება ეროვნული არქივის საიტზე: www.archives.gov.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 13 03 80, email: kasatiani@archives.gov.ge.

 

იხილეთ კონფერენციის პროგრამა: