უკან დაბრუნება

ARA და NER დახმარებას უწევდა საავადმყოფოებს. ფოტოზე მითითებულია შემდეგი ანოტაცია:„გენერალი ვარდი N7 საავადმყოფოში. ტიფლისი. მეორე საუზმის დრო“. <br>
[1920 წელი]. <br>
ARA and NER provided support to hospitals. The original caption here reads: “General Ward in Hospital N7. Tiflis. District Lunch Hour. <br>
Circa 1920.

ARA და NER დახმარებას უწევდა საავადმყოფოებს. ფოტოზე მითითებულია შემდეგი ანოტაცია:„გენერალი ვარდი N7 საავადმყოფოში. ტიფლისი. მეორე საუზმის დრო“.
[1920 წელი].
ARA and NER provided support to hospitals. The original caption here reads: “General Ward in Hospital N7. Tiflis. District Lunch Hour.
Circa 1920.

NER-­ის ობოლთა თავშესაფარი თბილისში. <br>
ფოტოზე მითითებულია შემდეგი ანოტაცია: „შუადღის კვება N1 თავშესაფარში (ვაჟთა). ტიფლისი. <br>
თავშესაფარი 600 ბავშვს იტევდა.“ <br>
[1920]. <br>

An orphanage in Tbilisi run by the NER. <br>
The original caption reads: “The noon meal in orphanage No. 1 (boy) in Tiflis District. The orphanage has a capacity of 600.” <br>
Circa 1920.

NER-­ის ობოლთა თავშესაფარი თბილისში.
ფოტოზე მითითებულია შემდეგი ანოტაცია: „შუადღის კვება N1 თავშესაფარში (ვაჟთა). ტიფლისი.
თავშესაფარი 600 ბავშვს იტევდა.“
[1920].
An orphanage in Tbilisi run by the NER.
The original caption reads: “The noon meal in orphanage No. 1 (boy) in Tiflis District. The orphanage has a capacity of 600.”
Circa 1920.

თბილისში მდებარე N2 თავშესაფარში მამაკაცი ბავშვებისთვის უკრავს გუდასტვირზე. <br>
თავშესაფარი NER-ის საშუალებით და შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ფუნქციონირებდა. <br>
[1920]<br>
A man plays a gudastrivi a Georgian bagpipe, for children at the dining room of orphanage No2 in Tbilisi. <br>
This orphanage was supported by the U.S. through Near East Relief.<br>
Circa 1920.

თბილისში მდებარე N2 თავშესაფარში მამაკაცი ბავშვებისთვის უკრავს გუდასტვირზე.
თავშესაფარი NER-ის საშუალებით და შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ფუნქციონირებდა.
[1920]
A man plays a gudastrivi a Georgian bagpipe, for children at the dining room of orphanage No2 in Tbilisi.
This orphanage was supported by the U.S. through Near East Relief.
Circa 1920.

N7 თავშესაფრის სასადილო თბილისში. <br>
[1920].<br>

Dining room at orphanage No. 7 in Tbilisi. <br>
Circa 1920.

N7 თავშესაფრის სასადილო თბილისში.
[1920].
Dining room at orphanage No. 7 in Tbilisi.
Circa 1920.

საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მყოფი უცხოელი ელჩების მისამართები და ტელეფონის ნომრები. მათ შორის ამერიკის ელჩის მისამართი: ვენიამინოვის ქუჩა (დღევანდელი შალვა დადიანის ქუჩა) 15. <br>
1918 წელი. <br>
აშშ-ის საკონსულო ბათუმში XIX საუკუნის ბოლოს გაიხსნა, 1914 წელს კი საკონსულო თბილისში გადავიდა. <br> 

Addresses and telephone numbers of foreign ambassadors to the Democratic Republic of Georgia. Including the address of the U.S. Ambassador: 15 Veniaminov Street (today’s Shalva Dadiani Street). <br>
1918. <br>
The US consulate was opened in Batumi at the end of the 19th century, and in 1914, the consulate moved to Tbilisi. <br>

საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მყოფი უცხოელი ელჩების მისამართები და ტელეფონის ნომრები. მათ შორის ამერიკის ელჩის მისამართი: ვენიამინოვის ქუჩა (დღევანდელი შალვა დადიანის ქუჩა) 15.
1918 წელი.
აშშ-ის საკონსულო ბათუმში XIX საუკუნის ბოლოს გაიხსნა, 1914 წელს კი საკონსულო თბილისში გადავიდა.
Addresses and telephone numbers of foreign ambassadors to the Democratic Republic of Georgia. Including the address of the U.S. Ambassador: 15 Veniaminov Street (today’s Shalva Dadiani Street).
1918.
The US consulate was opened in Batumi at the end of the 19th century, and in 1914, the consulate moved to Tbilisi.

საქართველოს დელეგაციის მიმართვა ამერიკელი პოლკოვნიკის, ამიერკავკასიაში მოკავშირეთა უმაღლესი კომისრის, უილიამ ნაფიუ ჰასკელისადმი საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების აუცილებლობის შესახებ. <br>
„როგორც ისტორიული, ისე ფუნდამენტური უფლებები, ერის თავისუფალი თვითგამორკვევის იდეა და ქვეყანაში წესრიგის შენარჩუნება, გვკარნახობს მოკავშირეთა ძალების მხრიდან საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის ოფიციალურად აღიარების აუცილებლობას. მისი არსებობის თვრამეტი თვე საუკეთესო მტკიცებულებაა ქართველი ერის შესაძლებლობისა, შექმნან საკუთარი სახელმწიფო წყობა და მტკიცე გადაწყვეტილებისა, ჰქონდეთ დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი ცხოვრება“. <br>
1919 წლის 8 ნოემბერი.<br>

A statement of the Georgian delegation to American colonel, Allied High Commissioner in Transcaucasia, William N. Haskell about the need to recognise the independence of the Republic of Georgia. <br>
The necessity of a formal recognition of the Georgian Republic’s independence by the Allied Powers is dictated by historical as well as fundamental state rights; the principle of free self-determination of nations; and the importance of maintaining order in the country. The first eighteen months of its existence are the best proof of the Georgian Nation’s ability to create its own state order and its firm determination to live an independent national life. <br>
November 8, 1919.

საქართველოს დელეგაციის მიმართვა ამერიკელი პოლკოვნიკის, ამიერკავკასიაში მოკავშირეთა უმაღლესი კომისრის, უილიამ ნაფიუ ჰასკელისადმი საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების აუცილებლობის შესახებ.
„როგორც ისტორიული, ისე ფუნდამენტური უფლებები, ერის თავისუფალი თვითგამორკვევის იდეა და ქვეყანაში წესრიგის შენარჩუნება, გვკარნახობს მოკავშირეთა ძალების მხრიდან საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის ოფიციალურად აღიარების აუცილებლობას. მისი არსებობის თვრამეტი თვე საუკეთესო მტკიცებულებაა ქართველი ერის შესაძლებლობისა, შექმნან საკუთარი სახელმწიფო წყობა და მტკიცე გადაწყვეტილებისა, ჰქონდეთ დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი ცხოვრება“.
1919 წლის 8 ნოემბერი.
A statement of the Georgian delegation to American colonel, Allied High Commissioner in Transcaucasia, William N. Haskell about the need to recognise the independence of the Republic of Georgia.
The necessity of a formal recognition of the Georgian Republic’s independence by the Allied Powers is dictated by historical as well as fundamental state rights; the principle of free self-determination of nations; and the importance of maintaining order in the country. The first eighteen months of its existence are the best proof of the Georgian Nation’s ability to create its own state order and its firm determination to live an independent national life.
November 8, 1919.

პარიზის მშვიდობის კონფერენციაზე საქართველოს დელეგაციის მეთაურის ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის მოხსენება მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიასადმი დელეგაციის მუშაობის შესახებ. <br>
„მეტად უნუგეშო იყო საქმე დღემდის ამერიკაში, რომელზედაც, რა საკვირველია, ძალიან დამოკიდებულია ჩვენი საკითხის გადაჭრა და სადაც ჩვენ ჩვენდა სასარგებლოთ სიტყვის მთქმელი კაცი არ გვყავს. რანაირად გავუსწორეთ ჩვენი ანგარიში ამ ნაკლს, თქვენ დაინახავთ იმ პირობებიდან, რომელიც ჩვენ დავდევით ამერიკელ მოქალაქე ჩენდლერთან. ასეთი პირობა დასდეს მასთან აზერბაიჯანელებმა, ესტონელებმა, ლიტველებმა. საერთო იდეაა, რომ ბალტიის ზღვიდან კასპიის ზღვამდე შესდგეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების კავშირი, ერთგვარი ბარიერი რუსეთსა და გერმანიას შორის. მისი რწმენით, ამ იდეას ბევრი მომხრე ეყოლება ამერიკაში, თუ მას შესაფერისი გამავრცელებელი ეყოლება. მას სურს, რომ ვინმე გაჰყვეს ამერიკაში. ის გვაიმედებს, რომ ჩვენი კაცი მისი დახმარებით შეძლებს, რომ წარსდგეს სენატის კომისიის წინაშე და დაიცვას ჩვენი საქმე. <br>
1919 წლის 20 სექტემბერი, პარიზი“. <br>

The report of Nikoloz (Carlo) Chkheidze, head of the Georgian delegation at the Paris Peace Conference, to Noe Jordania, the Head of the Government, about the work of the delegation. 
Up to today, the situation in America was very inconsolable, on which, naturally, the solution to our question de- pends, and where we have no man to speak in our favor. You will see how we have improved this defect from the terms we have made with Chandler, the American citizen. Azerbaijanis, Estonians, and Lithuanians made such an agreement with him. The general idea is to build a union of independent states from the Baltic Sea to the Caspian Sea, a kind of barrier between Russia and Germany. According to his belief, this idea will have many supporters in America, if it has a suitable promoter. He wants someone to follow him to America. He assures us that with his help our representative will be able to appear before the Senate committee and defend our case. <br>
September 20, 1919, Paris

პარიზის მშვიდობის კონფერენციაზე საქართველოს დელეგაციის მეთაურის ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის მოხსენება მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიასადმი დელეგაციის მუშაობის შესახებ.
„მეტად უნუგეშო იყო საქმე დღემდის ამერიკაში, რომელზედაც, რა საკვირველია, ძალიან დამოკიდებულია ჩვენი საკითხის გადაჭრა და სადაც ჩვენ ჩვენდა სასარგებლოთ სიტყვის მთქმელი კაცი არ გვყავს. რანაირად გავუსწორეთ ჩვენი ანგარიში ამ ნაკლს, თქვენ დაინახავთ იმ პირობებიდან, რომელიც ჩვენ დავდევით ამერიკელ მოქალაქე ჩენდლერთან. ასეთი პირობა დასდეს მასთან აზერბაიჯანელებმა, ესტონელებმა, ლიტველებმა. საერთო იდეაა, რომ ბალტიის ზღვიდან კასპიის ზღვამდე შესდგეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების კავშირი, ერთგვარი ბარიერი რუსეთსა და გერმანიას შორის. მისი რწმენით, ამ იდეას ბევრი მომხრე ეყოლება ამერიკაში, თუ მას შესაფერისი გამავრცელებელი ეყოლება. მას სურს, რომ ვინმე გაჰყვეს ამერიკაში. ის გვაიმედებს, რომ ჩვენი კაცი მისი დახმარებით შეძლებს, რომ წარსდგეს სენატის კომისიის წინაშე და დაიცვას ჩვენი საქმე.
1919 წლის 20 სექტემბერი, პარიზი“.
The report of Nikoloz (Carlo) Chkheidze, head of the Georgian delegation at the Paris Peace Conference, to Noe Jordania, the Head of the Government, about the work of the delegation. Up to today, the situation in America was very inconsolable, on which, naturally, the solution to our question de- pends, and where we have no man to speak in our favor. You will see how we have improved this defect from the terms we have made with Chandler, the American citizen. Azerbaijanis, Estonians, and Lithuanians made such an agreement with him. The general idea is to build a union of independent states from the Baltic Sea to the Caspian Sea, a kind of barrier between Russia and Germany. According to his belief, this idea will have many supporters in America, if it has a suitable promoter. He wants someone to follow him to America. He assures us that with his help our representative will be able to appear before the Senate committee and defend our case.
September 20, 1919, Paris

უოლტერ ჩენდლერის მიერ ერთ-ერთი სენატორისთვის გაგზავნილი წერილი თხოვნით, გამოიყენოს თავისი გავლენა აშშ-ს მთავრობის დასარწმუნებლად, რომ აშშ-მ აღიაროს ახლად ჩამოყალიბებული, არარუსული სახელმწიფოების – ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს – დამოუკიდებლობა. <br>
„ამას დიდად დააფასებენ და დიდხანს დაიმახსოვრებენ ეს პატარა ერები, რომლებიც ახლაც იბრძვიან და უკვე ორი ხანგრძლივი წელია ვაჟკაცურად უპირისპირდებიან ბოლშევიკებს არა მხოლოდ საკუთარი დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად, არამედ კანონისა და წესრიგის და ცივილიზაციის დაცვისთვის მთელ დედამიწაზე“.<br> 
1920 წლის 2 თებერვალი <br> 

A letter sent by Walter Chandler to one of the senators requesting him to use his influence to persuade the U.S. government to recognize the independence of the newly formed non-Russian states of Estonia, Latvia, Lithuania, Azerbaijan, and Georgia. <br>
It will be gratefully appreciated and long remembered by the peoples of these little nations, who are now fighting, and have been fighting bravely for two long years, not only for their independence, but also for the preservation of law and order and civilization on the planet. <br>
February 2, 1920

უოლტერ ჩენდლერის მიერ ერთ-ერთი სენატორისთვის გაგზავნილი წერილი თხოვნით, გამოიყენოს თავისი გავლენა აშშ-ს მთავრობის დასარწმუნებლად, რომ აშშ-მ აღიაროს ახლად ჩამოყალიბებული, არარუსული სახელმწიფოების – ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს – დამოუკიდებლობა.
„ამას დიდად დააფასებენ და დიდხანს დაიმახსოვრებენ ეს პატარა ერები, რომლებიც ახლაც იბრძვიან და უკვე ორი ხანგრძლივი წელია ვაჟკაცურად უპირისპირდებიან ბოლშევიკებს არა მხოლოდ საკუთარი დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად, არამედ კანონისა და წესრიგის და ცივილიზაციის დაცვისთვის მთელ დედამიწაზე“.
1920 წლის 2 თებერვალი
A letter sent by Walter Chandler to one of the senators requesting him to use his influence to persuade the U.S. government to recognize the independence of the newly formed non-Russian states of Estonia, Latvia, Lithuania, Azerbaijan, and Georgia.
It will be gratefully appreciated and long remembered by the peoples of these little nations, who are now fighting, and have been fighting bravely for two long years, not only for their independence, but also for the preservation of law and order and civilization on the planet.
February 2, 1920

უოლტერ ჩენდლერის დეპეშა გაგზავნილი საფრანგეთში საქართველოს ელჩ აკაკი ჩხენკელისადმი, რომელშიც ატყობინებს, რომ აგრძელებს ახლო აღმოსავლეთის დახმარების ამერიკული კომიტეტისთვის ქართველი და აზერბაიჯანელი ლტოლვილების დახმარების თხოვნას. <br>
1921 წლის 14 ივლისი. <br>
Walter Chandler’s telegram to Akaki Chkhenkeli, the Georgian Ambassador to France, states that he is continuing to appeal to the American Committee of Near East Relief for assistance to Georgian and Azerbaijani refugees. <br> 
July 14, 1921.
<br>
უოლტერ ჩენდლერის დეპეშა გაგზავნილი ჩარლზ ვიკრეისთვის: „გთხოვთ განაგრძეთ ქართველი და აზერბაიჯანელი ლტოლვილების დახმარება“. 
1921 წლის 14 ივლისი <br>
Walter Chandler’s telegram to Charles Vickrey: Please continue help Georgian and Azerbaijan refugees. <br>
July 14, 1921.
<br>
ახლო აღმოსავლეთის დახმარების ამერიკული კომიტეტის საგარეო საქმეთა მდივნის, ჩარლზ ფოულის წერილი უოლტერ ჩენდლერისადმი, სადაც იგი ატყობინებს, რომ კონსტანტინოპოლში უკვე მიიღეს და დააბინავეს ქართველი და აზერბაიჯანელი ლტოლვილები. <br>
1921 წლის 21 ივლისი. <br>
A letter from the Foreign Secretary of the American Committee of Near East Relief, Charles Fowle, to Walter Chandler, in which he reports that Georgian and Azerbaijani refugees have already been received and settled in Constantinople.<br> 
July 21, 1921.

უოლტერ ჩენდლერის დეპეშა გაგზავნილი საფრანგეთში საქართველოს ელჩ აკაკი ჩხენკელისადმი, რომელშიც ატყობინებს, რომ აგრძელებს ახლო აღმოსავლეთის დახმარების ამერიკული კომიტეტისთვის ქართველი და აზერბაიჯანელი ლტოლვილების დახმარების თხოვნას.
1921 წლის 14 ივლისი.
Walter Chandler’s telegram to Akaki Chkhenkeli, the Georgian Ambassador to France, states that he is continuing to appeal to the American Committee of Near East Relief for assistance to Georgian and Azerbaijani refugees.
July 14, 1921.
უოლტერ ჩენდლერის დეპეშა გაგზავნილი ჩარლზ ვიკრეისთვის: „გთხოვთ განაგრძეთ ქართველი და აზერბაიჯანელი ლტოლვილების დახმარება“. 1921 წლის 14 ივლისი
Walter Chandler’s telegram to Charles Vickrey: Please continue help Georgian and Azerbaijan refugees.
July 14, 1921.
ახლო აღმოსავლეთის დახმარების ამერიკული კომიტეტის საგარეო საქმეთა მდივნის, ჩარლზ ფოულის წერილი უოლტერ ჩენდლერისადმი, სადაც იგი ატყობინებს, რომ კონსტანტინოპოლში უკვე მიიღეს და დააბინავეს ქართველი და აზერბაიჯანელი ლტოლვილები.
1921 წლის 21 ივლისი.
A letter from the Foreign Secretary of the American Committee of Near East Relief, Charles Fowle, to Walter Chandler, in which he reports that Georgian and Azerbaijani refugees have already been received and settled in Constantinople.
July 21, 1921.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის დინ აჩესონის განცხადება რადიო „ამერიკის ხმის“ ქართული რედაქციის დაარსების შესახებ. <br>
„ამიერიდან „ამერიკის ხმა“ თქვენს ენაზე გადმოგცემთ იმ ჭეშმარიტებას, რომლისაც ეშინიათ კომუნისტებს და რომლის თქვენგან დამალვასაც ცდილობენ. ჩვენ გეტყვით, რა ხდება მთელ მსოფლიოში, მოგიყვებით მშვიდობის სახელით განხორციელებულ აგრესიულ მილიტარისტულ მოქმედებებზე, რაზე პასუხისმგებელნიც კომუნისტი ლიდერები არიან“. <br>
1951 წლის 26 მაისი. <br>

Statement by Dean Acheson, Secretary of State of the United States, regarding the establishment of the Georgian edition of radio “The Voice of America”. <br>
The Voice of America will from now on bring you in your language the truth which the communists fear and try to keep from you. We shall tell you what is going on in the world at large, including the aggressive militaristic actions in the name of peace for which the communist leaders are responsible. <br>
May 26, 1951.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის დინ აჩესონის განცხადება რადიო „ამერიკის ხმის“ ქართული რედაქციის დაარსების შესახებ.
„ამიერიდან „ამერიკის ხმა“ თქვენს ენაზე გადმოგცემთ იმ ჭეშმარიტებას, რომლისაც ეშინიათ კომუნისტებს და რომლის თქვენგან დამალვასაც ცდილობენ. ჩვენ გეტყვით, რა ხდება მთელ მსოფლიოში, მოგიყვებით მშვიდობის სახელით განხორციელებულ აგრესიულ მილიტარისტულ მოქმედებებზე, რაზე პასუხისმგებელნიც კომუნისტი ლიდერები არიან“.
1951 წლის 26 მაისი.
Statement by Dean Acheson, Secretary of State of the United States, regarding the establishment of the Georgian edition of radio “The Voice of America”.
The Voice of America will from now on bring you in your language the truth which the communists fear and try to keep from you. We shall tell you what is going on in the world at large, including the aggressive militaristic actions in the name of peace for which the communist leaders are responsible.
May 26, 1951.

შეერთებული შტატების ექსპრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონის ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია, საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოს წევრები. <br> 
თბილისი. 1991 წლის 31 მარტი. <br>

Former U.S. President Richard Nixon’s visit to Georgia. The Chairman of the Supreme Council of the Republic of Georgia, Zviad Gamsakhurdia, members of the Supreme Council and the Council of Ministers of Georgia. <br> 
Tbilisi. March 31, 1991.

შეერთებული შტატების ექსპრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონის ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია, საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოს წევრები.
თბილისი. 1991 წლის 31 მარტი.
Former U.S. President Richard Nixon’s visit to Georgia. The Chairman of the Supreme Council of the Republic of Georgia, Zviad Gamsakhurdia, members of the Supreme Council and the Council of Ministers of Georgia.
Tbilisi. March 31, 1991.

თბილისში აშშ-ის საელჩოს გახსნა. ფლაგშტოკზე აშშ-ის დროშა ფრიალებს. <br>
თბილისი. 1992 წლის 23 აპრილი. <br>
გივი კიკვაძის ფოტო.<br>

The opening of the U.S. Embassy in Tbilisi. The U.S. flag waves on the flagpole. <br>
Tbilisi. April 23, 1992. <br>
Photo by Givi Kikvidze.

თბილისში აშშ-ის საელჩოს გახსნა. ფლაგშტოკზე აშშ-ის დროშა ფრიალებს.
თბილისი. 1992 წლის 23 აპრილი.
გივი კიკვაძის ფოტო.
The opening of the U.S. Embassy in Tbilisi. The U.S. flag waves on the flagpole.
Tbilisi. April 23, 1992.
Photo by Givi Kikvidze.

საქართველოში აშშ-ის დროებითი რწმუნებული კერი კავანო რწმუნებათა სიგელს გადასცემს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ალექსანდრე ჩიკვაიძეს. თბილისი. სასტუმრო „მეტეხი“. <br>
1992 წლის 23 აპრილი. <br>
გივი კიკვაძის ფოტო. <br>

The U.S. Chargé d’Affaires in Georgia, Carey Cavanaugh, presents his credentials to the Minister of Foreign Affairs of Georgia, Aleksandre Chikvaidze. Tbilisi, Hotel “Metekhi”. <br>
April 23, 1992. <br>
Photo by Givi Kikvidze.

საქართველოში აშშ-ის დროებითი რწმუნებული კერი კავანო რწმუნებათა სიგელს გადასცემს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ალექსანდრე ჩიკვაიძეს. თბილისი. სასტუმრო „მეტეხი“.
1992 წლის 23 აპრილი.
გივი კიკვაძის ფოტო.
The U.S. Chargé d’Affaires in Georgia, Carey Cavanaugh, presents his credentials to the Minister of Foreign Affairs of Georgia, Aleksandre Chikvaidze. Tbilisi, Hotel “Metekhi”.
April 23, 1992.
Photo by Givi Kikvidze.

თბილისში აშშ-ის საელჩოს გახსნა. საქართველოში აშშ-ის დროებითი რწმუნებული კერი კავანო მიმართავს დამსწრე საზოგადოებას. საზეიმო ღონისძიებას ესწრება ამერიკელი სენატორი ალან კრანსტონი (ცენტრში – საქართველოს მთავრობის მეთაურ ედუარდ შევარდნაძესა და პირველ ლედი ნანული შევარდნაძეს შორის). <br>
თბილისი. 1992 წლის 23 აპრილი. <br> 
ფოტოს ავტორი გივი კიკვაძე. <br>

The opening of the U.S. Embassy in Tbilisi. The U.S. Chargé d’Affaires in Georgia, Carey Cavanaugh, addresses the attendees. The ceremony was attended by U.S. Senator Alan Cranston (in the centre between the Head of the Government of Georgia, Eduard Shevardnadze, and the First Lady, Nanuli Shevardnadze). <br> 
Tbilisi. April 23, 1992. <br>
Photo by Givi Kikvidze.

თბილისში აშშ-ის საელჩოს გახსნა. საქართველოში აშშ-ის დროებითი რწმუნებული კერი კავანო მიმართავს დამსწრე საზოგადოებას. საზეიმო ღონისძიებას ესწრება ამერიკელი სენატორი ალან კრანსტონი (ცენტრში – საქართველოს მთავრობის მეთაურ ედუარდ შევარდნაძესა და პირველ ლედი ნანული შევარდნაძეს შორის).
თბილისი. 1992 წლის 23 აპრილი.
ფოტოს ავტორი გივი კიკვაძე.
The opening of the U.S. Embassy in Tbilisi. The U.S. Chargé d’Affaires in Georgia, Carey Cavanaugh, addresses the attendees. The ceremony was attended by U.S. Senator Alan Cranston (in the centre between the Head of the Government of Georgia, Eduard Shevardnadze, and the First Lady, Nanuli Shevardnadze).
Tbilisi. April 23, 1992.
Photo by Givi Kikvidze.

აშშ-ის ელჩი საქართველოში კენტ ბრაუნი ეწვია საქართველოს რესპუბლიკის მეთაურ ედუარდ შევარდნაძეს. <br>
თბილისი, 1993 წელი. <br>
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო. <br> 

The U.S. Ambassador to Georgia, Kent N. Brown (1992-1995), paid a visit to the leader of the Republic of Georgia, Eduard Shevardnadze. <br>
Tbilisi, 1993. <br>
Photo by Sergo Edisherashvili.

აშშ-ის ელჩი საქართველოში კენტ ბრაუნი ეწვია საქართველოს რესპუბლიკის მეთაურ ედუარდ შევარდნაძეს.
თბილისი, 1993 წელი.
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო.
The U.S. Ambassador to Georgia, Kent N. Brown (1992-1995), paid a visit to the leader of the Republic of Georgia, Eduard Shevardnadze.
Tbilisi, 1993.
Photo by Sergo Edisherashvili.

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჩიკვაიძე და აშშ-ის ელჩი საქართველოში კენტ ბრაუნი ხელს აწერენ საქართველო-ამერიკის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის დოკუმენტს. <br>
თბილისი. 1993 წელი. <br>
გივი კიკვაძის ფოტო. <br>

The Foreign Minister of Georgia, Aleksandre Chikvaidze, and the U.S. Ambassador to Georgia, Kent N. Brown, are signing a document on Georgian-American trade and economic cooperation. <br>
Tbilisi, 1993. <br>
Photo by Givi Kikvadze.

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჩიკვაიძე და აშშ-ის ელჩი საქართველოში კენტ ბრაუნი ხელს აწერენ საქართველო-ამერიკის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის დოკუმენტს.
თბილისი. 1993 წელი.
გივი კიკვაძის ფოტო.
The Foreign Minister of Georgia, Aleksandre Chikvaidze, and the U.S. Ambassador to Georgia, Kent N. Brown, are signing a document on Georgian-American trade and economic cooperation.
Tbilisi, 1993.
Photo by Givi Kikvadze.

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი არსენიშვილი და აშშ-ის ელჩი საქართველოში კენეტ სპენსერ იალოვიცი. <br>
თბილისი. 2001 წლის 29 ივნისი. <br>
ბესიკ კეზერაშვილის ფოტო. <br>

The Secretary of State of Georgia, Giorgi Arsenishvili, and the U.S. Ambassador to Georgia, Kenneth Spencer Yalowitz. <br>
Tbilisi. June 29, 2001. <br>
Photo by Besik Kezerashvili.

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი არსენიშვილი და აშშ-ის ელჩი საქართველოში კენეტ სპენსერ იალოვიცი.
თბილისი. 2001 წლის 29 ივნისი.
ბესიკ კეზერაშვილის ფოტო.
The Secretary of State of Georgia, Giorgi Arsenishvili, and the U.S. Ambassador to Georgia, Kenneth Spencer Yalowitz.
Tbilisi. June 29, 2001.
Photo by Besik Kezerashvili.

აშშ-ის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და საქართველოს ელჩი აშშ-ში არჩილ გეგეშიძე. 
2013 წელი. <br>
ფოტო „თეთრი სახლიდან“. <br> 

U.S. President Barack Obama and Ambassador of Georgia to U.S. Archil Gegeshidze. 
2013. <br>
Photo from The White House.

აშშ-ის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და საქართველოს ელჩი აშშ-ში არჩილ გეგეშიძე. 2013 წელი.
ფოტო „თეთრი სახლიდან“.
U.S. President Barack Obama and Ambassador of Georgia to U.S. Archil Gegeshidze. 2013.
Photo from The White House.

საქართველოს ელჩი აშშ-ში დავით ბაქრაძე. <br>
ფოტო საქართველოს საელჩოდან აშშ-ში. <br>

Ambassador of Georgia to U.S. David Bakradze. <br>
Photo from the Embassy of Georgia to U.S.

საქართველოს ელჩი აშშ-ში დავით ბაქრაძე.
ფოტო საქართველოს საელჩოდან აშშ-ში.
Ambassador of Georgia to U.S. David Bakradze.
Photo from the Embassy of Georgia to U.S.

აშშ-ის პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი და საქართველოს ელჩი აშშ-ში დავით ზალკალიანი. <br>
2022 წელი. <br>
ფოტო „თეთრი სახლიდან“. <br> 

U.S. President Joseph Biden and Ambassador of Georgia to U.S. David Zalkaniani. <br> 
2022. <br>
Photo from The White House.

აშშ-ის პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი და საქართველოს ელჩი აშშ-ში დავით ზალკალიანი.
2022 წელი.
ფოტო „თეთრი სახლიდან“.
U.S. President Joseph Biden and Ambassador of Georgia to U.S. David Zalkaniani.
2022.
Photo from The White House.

აშშ-ის ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი. <br>
2022 წელი. <br>
ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან.<br> 

The U.S. Ambassador to Georgia, Kelly C. Degnan. <br>
2022. <br>
Photo from US Embassy to Georgia.

აშშ-ის ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი.
2022 წელი.
ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან.
The U.S. Ambassador to Georgia, Kelly C. Degnan.
2022.
Photo from US Embassy to Georgia.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ჯეიმზ ბეიკერის ვიზიტი საქართველოში. <br>
1992 წლის 26 მაისი. <br>
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო. <br> 

The US Secretary of State, James Baker’s visit to Georgia. <br>
May 26, 1992. <br>
Photo by Sergo Edisherashvili.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ჯეიმზ ბეიკერის ვიზიტი საქართველოში.
1992 წლის 26 მაისი.
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო.
The US Secretary of State, James Baker’s visit to Georgia.
May 26, 1992.
Photo by Sergo Edisherashvili.

გაეროში აშშ-ის ელჩის, მადლენ ოლბრაიტის ვიზიტი თბილისში. <br>
1994 წელი. <br>
ვლადიმერ ვალიშვილის ფოტო.<br> 

U.S. Ambassador to the United Nations, Madeleine Albright, paid a visit to Tbilisi. <br>
1994.<br> Photo by Vladimer Valishvili.

გაეროში აშშ-ის ელჩის, მადლენ ოლბრაიტის ვიზიტი თბილისში.
1994 წელი.
ვლადიმერ ვალიშვილის ფოტო.
U.S. Ambassador to the United Nations, Madeleine Albright, paid a visit to Tbilisi.
1994.
Photo by Vladimer Valishvili.

საქართველოს სახელმწიფო დელეგაციის ვიზიტი აშშ-ში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბილ კლინტონი და საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე. <br>
1994 წელი. <br>
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო. <br>

Georgian state delegation visits the United States. U.S. President Bill Clinton and the leader of the Republic of Georgia, Eduard Shevardnadze. <br>
1994.<br>
Photo by Sergo Edisherashvili.

საქართველოს სახელმწიფო დელეგაციის ვიზიტი აშშ-ში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბილ კლინტონი და საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე.
1994 წელი.
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო.
Georgian state delegation visits the United States. U.S. President Bill Clinton and the leader of the Republic of Georgia, Eduard Shevardnadze.
1994.
Photo by Sergo Edisherashvili.

შეერთებული შტატების არმიის გენერალი ჯონ მალხაზ შალიკაშვილი. <br>
თბილისი, 1997 წელი. <br>
ბესიკ კეზერაშვილის ფოტო.<br> 

United States Army General John Malchase Shalikashvili. <br>
Tbilisi, 1997. <br>
Photo by Besik Kezerashvili.

შეერთებული შტატების არმიის გენერალი ჯონ მალხაზ შალიკაშვილი.
თბილისი, 1997 წელი.
ბესიკ კეზერაშვილის ფოტო.
United States Army General John Malchase Shalikashvili.
Tbilisi, 1997.
Photo by Besik Kezerashvili.

შეერთებული შტატების არმიის გენერალ ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის ვიზიტი საქართველოში. <br>
1995 წელი. <br>
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო. <br>

United States Army General John Malchase Shalikashvili paid a visit to Georgia. <br>
1995. <br>
Photo by Sergo Edisherashvili.

შეერთებული შტატების არმიის გენერალ ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის ვიზიტი საქართველოში.
1995 წელი.
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო.
United States Army General John Malchase Shalikashvili paid a visit to Georgia.
1995.
Photo by Sergo Edisherashvili.

საქართველოს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის შეხვედრა ამერიკელ სენატორ ჯონ მაკკეინთან. <br>
თბილისი. 2002 წელი. <br>
ბესიკ კეზერაშვილის ფოტო. <br> 

President Eduard Shevardnadze met with U.S. Senator John McCain. <br>
2002. <br>
Photo by Besik Kezerashvili.

საქართველოს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის შეხვედრა ამერიკელ სენატორ ჯონ მაკკეინთან.
თბილისი. 2002 წელი.
ბესიკ კეზერაშვილის ფოტო.
President Eduard Shevardnadze met with U.S. Senator John McCain.
2002.
Photo by Besik Kezerashvili.

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი დონალდ რამსფელდი კრწანისის საწვრთნელ ბაზაზე. 
2003 წლის დეკემბერი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br> 

U.S. Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, visiting the Krtsanisi training base. 
December 2003. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი დონალდ რამსფელდი კრწანისის საწვრთნელ ბაზაზე. 2003 წლის დეკემბერი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
U.S. Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, visiting the Krtsanisi training base. December 2003.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე „თეთრ სახლში“. <br>
ვაშინგტონი, 2001 წელი. <br>
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო. <br>

U.S. President George W. Bush and the President Eduard Shevardnadze in “White House”. 
Washington, 2001.<br>
Photo by Sergo Edisherashvili.

აშშ-ის პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე „თეთრ სახლში“.
ვაშინგტონი, 2001 წელი.
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო.
U.S. President George W. Bush and the President Eduard Shevardnadze in “White House”. Washington, 2001.
Photo by Sergo Edisherashvili.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანია და გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ლუის ფრი. <br>
თბილისი, 2001 წელი. <br>
დავით ხიზანიშვილის ფოტო. <br>

Chairman of the Parliament, Zurab Zhvania, and Director of the Federal Bureau of Investigation, Louis Freeh. <br>
Tbilisi, 2001. <br>
Photo by Davit Khizanishvili.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანია და გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ლუის ფრი.
თბილისი, 2001 წელი.
დავით ხიზანიშვილის ფოტო.
Chairman of the Parliament, Zurab Zhvania, and Director of the Federal Bureau of Investigation, Louis Freeh.
Tbilisi, 2001.
Photo by Davit Khizanishvili.

აშშ-ის პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ვიზიტი საქართველოში. თბილისი. 
2005 წლის 9 მაისი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>

The President of the United States, George Bush, is visiting Georgia. Tbilisi. <br>
May 9, 2005. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ვიზიტი საქართველოში. თბილისი. 2005 წლის 9 მაისი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The President of the United States, George Bush, is visiting Georgia. Tbilisi.
May 9, 2005.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ვიზიტი საქართველოში. თბილისი. 
2005 წლის 9 მაისი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>

The President of the United States, George Bush, is visiting Georgia. Tbilisi. <br>
May 9, 2005. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ვიზიტი საქართველოში. თბილისი. 2005 წლის 9 მაისი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The President of the United States, George Bush, is visiting Georgia. Tbilisi.
May 9, 2005.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის სახელმწიფო მდივან კონდოლიზა რაისის ვიზიტი საქართველოში. <br>
თბილისი. 2008 წლის 15 აგვისტო. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>

The United States Secretary of State, Condoleezza Rice, is visiting Georgia. <br>
Tbilisi. August 15, 2008. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის სახელმწიფო მდივან კონდოლიზა რაისის ვიზიტი საქართველოში.
თბილისი. 2008 წლის 15 აგვისტო.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The United States Secretary of State, Condoleezza Rice, is visiting Georgia.
Tbilisi. August 15, 2008.
AP Photo/Shakh Aivazov

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. <br>
თბილისი. 2009 წლის 23 ივლისი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი<br>

The President of Georgia, Mikheil Saakashvili with Vice President of the United States, Joseph Biden. <br>
Tbilisi. July 23, 2009. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი.
თბილისი. 2009 წლის 23 ივლისი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The President of Georgia, Mikheil Saakashvili with Vice President of the United States, Joseph Biden.
Tbilisi. July 23, 2009.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონის ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს ლიდერ ქალებთან შეხვედრა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. <br>
თბილისი, 2010 წლის 5 ივლისი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>

U.S. Secretary of State Hillary Clinton's visit to Georgia. Meeting with leading women of Georgia at the National Library. <br>
Tbilisi. July 5, 2010. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონის ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს ლიდერ ქალებთან შეხვედრა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.
თბილისი, 2010 წლის 5 ივლისი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
U.S. Secretary of State Hillary Clinton's visit to Georgia. Meeting with leading women of Georgia at the National Library.
Tbilisi. July 5, 2010.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტის, რონალდ რეიგანის, ბრინჯაოს ქანდაკების გახსნა რიყის პარკში. <br>
თბილისი, 2011 წლის 23 ნოემბერი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>

The opening of the bronze sculpture of former US President Ronald Reagan in the Rike Park. <br>
Tbilisi. November 23, 2011. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტის, რონალდ რეიგანის, ბრინჯაოს ქანდაკების გახსნა რიყის პარკში.
თბილისი, 2011 წლის 23 ნოემბერი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The opening of the bronze sculpture of former US President Ronald Reagan in the Rike Park.
Tbilisi. November 23, 2011.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი.<br> 
თბილისი, 2013 წელი. <br>
ფოტო ინტერნეტრესურსიდან.<br> 
Ambassador of th U.S. to Georgia Richard Norland and Prime Minister of Georgia Bidzina Ivanishvili. <br>
Tbilisi, 2013. <br>
Photo from internet resource.

აშშ-ის ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი.
თბილისი, 2013 წელი.
ფოტო ინტერნეტრესურსიდან.
Ambassador of th U.S. to Georgia Richard Norland and Prime Minister of Georgia Bidzina Ivanishvili.
Tbilisi, 2013.
Photo from internet resource.

აშშ­-ის პირველი ლედი მიშელ ობამა, საქართველოს პრემიერ­მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და აშშ­-ის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. <br>
„თეთრი სახლი“, 2015 წელი. <br>
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ფოტო. <br>

The First Lady of the United States, Michelle Obama, the Prime Minister of Georgia, Irakli Gharibashvili, and U.S. President Barack Obama. <br>
The White House, 2015. <br>
Photo from the Administration of the Government of Georgia.

აშშ­-ის პირველი ლედი მიშელ ობამა, საქართველოს პრემიერ­მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და აშშ­-ის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
„თეთრი სახლი“, 2015 წელი.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ფოტო.
The First Lady of the United States, Michelle Obama, the Prime Minister of Georgia, Irakli Gharibashvili, and U.S. President Barack Obama.
The White House, 2015.
Photo from the Administration of the Government of Georgia.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. <br>
თბილისი. 2017 წლის 1 აგვისტო. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>

The Prime Minister of Georgia, Giorgi Kvirikashvili and the Vice President of the United States, Mike Pence. <br>
Tbilisi. August 1, 2017. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი.
თბილისი. 2017 წლის 1 აგვისტო.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The Prime Minister of Georgia, Giorgi Kvirikashvili and the Vice President of the United States, Mike Pence.
Tbilisi. August 1, 2017.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი საქართველოში მიმდინარე ნატოს სამხედრო წვრთნაზე „ღირსეული მოკავშირე“. <br>
2017 წლის აგვისტო. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>

The Vice President of the United States, Mike Pence, attended the “Worthy Ally” NATO military exercise in Georgia. <br>
August 2017. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი საქართველოში მიმდინარე ნატოს სამხედრო წვრთნაზე „ღირსეული მოკავშირე“.
2017 წლის აგვისტო.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The Vice President of the United States, Mike Pence, attended the “Worthy Ally” NATO military exercise in Georgia.
August 2017.
AP Photo/Shakh Aivazov

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და აშშ-ის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე. <br>
ვაშინგტონი, 2016 წელი. <br>
ფოტო: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. <br>
President of Georgia Giorgi Margvelashili and U.S0. President Barack Obama at the Nuclear Security Summit. <br>
Washington, 2016. <br>
Photo: Administration of the President of Georgia.

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და აშშ-ის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე.
ვაშინგტონი, 2016 წელი.
ფოტო: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია.
President of Georgia Giorgi Margvelashili and U.S0. President Barack Obama at the Nuclear Security Summit.
Washington, 2016.
Photo: Administration of the President of Georgia.

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ჰოლოკოსტის მეხუთე მსოფლიო ფორუმზე. <br>

ისრაელი, 2020 წლის 23 იანვარი. <br>
ფოტო: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია <br>
President Salome Zourabichvili and Vice President Mike Pence attend the Fifth World Holocaust Forum. <br>
Israel. 23 January, 2020. <br>
Photo: Administration of the President of Georgia

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ჰოლოკოსტის მეხუთე მსოფლიო ფორუმზე.
ისრაელი, 2020 წლის 23 იანვარი.
ფოტო: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
President Salome Zourabichvili and Vice President Mike Pence attend the Fifth World Holocaust Forum.
Israel. 23 January, 2020.
Photo: Administration of the President of Georgia

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და პირველ ლედი მელანია ტრამპთან ერთად, დიპლომატიურ მიღებაზე. <br>
აშშ, 2019 წლის 25 სექტემბერი.<br>
ფოტო - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია <br> 

President Salome Zourabichvili with President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump at the Diplomatic Reception. <br>
U.S. 25 September, 2019.<br>
Photo: Administration of the President of Georgia

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და პირველ ლედი მელანია ტრამპთან ერთად, დიპლომატიურ მიღებაზე.
აშშ, 2019 წლის 25 სექტემბერი.
ფოტო - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
President Salome Zourabichvili with President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump at the Diplomatic Reception.
U.S. 25 September, 2019.
Photo: Administration of the President of Georgia

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი. <br>
აშშ, 2022 წლის 28 აპრილი. <br>
ფოტო - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია<br>

President Salome Zourabichvili meets Speaker of the United States House of Representatives Nancy Pelosi. <br>
U.S. 28 April, 2022.<br>
 Photo: Administration of the President of Georgia

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი.
აშშ, 2022 წლის 28 აპრილი.
ფოტო - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
President Salome Zourabichvili meets Speaker of the United States House of Representatives Nancy Pelosi.
U.S. 28 April, 2022.
Photo: Administration of the President of Georgia

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო. <br>
საქართველო, 2020 წლის 18 ნოემბერი. <br>
ფოტო - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია <br>

President Salome Zourabichvili meets United States Secretary of State Mike Pompeo. <br>
Georgia. 18 November, 2020. <br>
Photo: Administration of the President of Georgia

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო.
საქართველო, 2020 წლის 18 ნოემბერი.
ფოტო - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
President Salome Zourabichvili meets United States Secretary of State Mike Pompeo.
Georgia. 18 November, 2020.
Photo: Administration of the President of Georgia

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო. <br>
ვაშინგტონი, 2018 წელი.<br> 
ფოტო: საქართველოს მთავრობა<br> 
Prime Minister of Georgia, Mamuka Bakhtadze and U.S. Secretary of State, Mike Pompeo. <br>
Washington, 2018.<br>
Photo: Government of Georgia

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო.
ვაშინგტონი, 2018 წელი.
ფოტო: საქართველოს მთავრობა
Prime Minister of Georgia, Mamuka Bakhtadze and U.S. Secretary of State, Mike Pompeo.
Washington, 2018.
Photo: Government of Georgia

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და აშშ-ის თავდაცვის მდივანი მარკ ესპერი მიუნხენის უსაფრთხოების 56-ე კონფერენციაზე.<br>
2020 წელი. <br>
ფოტო მარკ ესპერის ტვიტერის გვერდიდან. <br>
Prime Minister of Georgia, Giorgi Gakharia and U.S. Secretary of Defense Mark Esper at the 56th Munich Security Conference. <br>
2020. <br>
Photo from Mark Esper’s Twitter.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და აშშ-ის თავდაცვის მდივანი მარკ ესპერი მიუნხენის უსაფრთხოების 56-ე კონფერენციაზე.
2020 წელი.
ფოტო მარკ ესპერის ტვიტერის გვერდიდან.
Prime Minister of Georgia, Giorgi Gakharia and U.S. Secretary of Defense Mark Esper at the 56th Munich Security Conference.
2020.
Photo from Mark Esper’s Twitter.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე განიხილავენ საქართველოს განსაკუთრებულ როლს
მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების დაცვის საკითხში.<br>
თბილისი. 2020 წლის 18 ნოემბერი.<br>
ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან.<br>
U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Georgian Catholics Patriarch Ilia II discuss Georgia’s important role protecting religious freedom in the world.<br>
Tbilisi. November 18, 2020. <br>
Photo from U.S. Embassy to Georgia.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე განიხილავენ საქართველოს განსაკუთრებულ როლს მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების დაცვის საკითხში.
თბილისი. 2020 წლის 18 ნოემბერი.
ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Georgian Catholics Patriarch Ilia II discuss Georgia’s important role protecting religious freedom in the world.
Tbilisi. November 18, 2020.
Photo from U.S. Embassy to Georgia.

შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი ფილიპ რიკერი ჯვრის მონასტერში, რომელმაც აშშ-ის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო. <br>
მცხეთა. 2021 წლის 11 ივნისი. <br>
ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან. <br>
Acting Secretary Philip Reeker at Jvari Monastery, which has received support from the Ambassador’s Fund for Cultural Preservation to protect invaluable cultural heritage. <br>Mtskheta. June 11, 2021. <br>
Photo from U.S. Embassy to Georgia.

შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი ფილიპ რიკერი ჯვრის მონასტერში, რომელმაც აშშ-ის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო.
მცხეთა. 2021 წლის 11 ივნისი.
ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან.
Acting Secretary Philip Reeker at Jvari Monastery, which has received support from the Ambassador’s Fund for Cultural Preservation to protect invaluable cultural heritage.
Mtskheta. June 11, 2021.
Photo from U.S. Embassy to Georgia.

აშშ-ის ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი (ამჟამად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი) ირაკლი ღარიბაშვილი. ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“. <br>
ვაზიანი. 2020 წლის სექტემბერი.<br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>

The U.S. Ambassador to Georgia, Kelly Degnan, and then Minister of Defense, at present Prime Minister, Irakli Gharibashvili at U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner”. <br> Vaziani. September 2020. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი (ამჟამად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი) ირაკლი ღარიბაშვილი. ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“.
ვაზიანი. 2020 წლის სექტემბერი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The U.S. Ambassador to Georgia, Kelly Degnan, and then Minister of Defense, at present Prime Minister, Irakli Gharibashvili at U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner”.
Vaziani. September 2020.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. <br> 
თბილისი. 2021 წლის 18 ოქტომბერი. <br> 
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br> 
The U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, and the Prime-Minister of Georgia, Irakli Gharibashvili. 
<br> Tbilisi. October 18, 2021. AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
თბილისი. 2021 წლის 18 ოქტომბერი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
The U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, and the Prime-Minister of Georgia, Irakli Gharibashvili.
Tbilisi. October 18, 2021. AP Photo/Shakh Aivazov

ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“. ვაზიანი. <br>
2015 წლის მაისი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი<br>
U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner.” Vaziani. <br> 
May 2015. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“. ვაზიანი.
2015 წლის მაისი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner.” Vaziani.
May 2015.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე. <br>
თბილისი. 2021 წლის 18 ოქტომბერი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი The U.S. Secretary of Defense, Lloyd Austin, and the Minister of Defense of Georgia, Juansher Burchuladze. <br>
Tbilisi. October 18, 2021. <br>
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე.
თბილისი. 2021 წლის 18 ოქტომბერი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი The U.S. Secretary of Defense, Lloyd Austin, and the Minister of Defense of Georgia, Juansher Burchuladze.
Tbilisi. October 18, 2021.
AP Photo/Shakh Aivazov

აშშ-ის ავიალაინერმა თბილისის აეროპორტში ჰუმანიტარული ტვირთი –
მედიკამენტები და საკვები – ჩამოიტანა. <br>
1992 წელი. <br> 
გივი კიკვაძის ფოტო. <br>
The U.S. airliner brought humanitarian cargo – medicines and food – to Tbilisi airport. <br>
1992. <br>
Photo by Givi Kikvadze.

აშშ-ის ავიალაინერმა თბილისის აეროპორტში ჰუმანიტარული ტვირთი – მედიკამენტები და საკვები – ჩამოიტანა.
1992 წელი.
გივი კიკვაძის ფოტო.
The U.S. airliner brought humanitarian cargo – medicines and food – to Tbilisi airport.
1992.
Photo by Givi Kikvadze.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთი თბილისის აეროპორტში. <br>
1993 წელი. <br>
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო. <br> 
Humanitarian cargo, sent by the U.S. to Georgia. at Tbilisi airport.<br> 
1993. <br>
Photo by Sergo Edisherashvili.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთი თბილისის აეროპორტში.
1993 წელი.
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო.
Humanitarian cargo, sent by the U.S. to Georgia. at Tbilisi airport.
1993.
Photo by Sergo Edisherashvili.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთის გადმოზიდვა თბილისის აეროპორტში. <br>
1993 წელი. <br>
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო. <br>
Unloading of the humanitarian cargo, sent by the U.S. to Georgia, at Tbilisi airport. 
<br> 1993.<br>
Photo by Sergo Edisherashvili.<br>

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთის გადმოზიდვა თბილისის აეროპორტში.
1993 წელი.
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო.
Unloading of the humanitarian cargo, sent by the U.S. to Georgia, at Tbilisi airport.
1993.
Photo by Sergo Edisherashvili.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთი თბილისის აეროპორტში. <br>
1993 წელი.<br>
ვლადიმერ ვალიშვილის ფოტო.<br>
Humanitarian cargo, sent by United States to Georgia, at Tbilisi airport.<br> 
1993. <br>
Photo by Vladimer Valishvili.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთი თბილისის აეროპორტში.
1993 წელი.
ვლადიმერ ვალიშვილის ფოტო.
Humanitarian cargo, sent by United States to Georgia, at Tbilisi airport.
1993.
Photo by Vladimer Valishvili.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთის გადმოზიდვა თბილისის აეროპორტში. <br>
1997 წელი.<br>
დავით ხიზანიშვილის ფოტო.<br>
Unloading of the humanitarian cargo, sent by the U.S. to Georgia, at Tbilisi airport. <br>
1997. <br>
Photo by David Khizanishvili.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთის გადმოზიდვა თბილისის აეროპორტში.
1997 წელი.
დავით ხიზანიშვილის ფოტო.
Unloading of the humanitarian cargo, sent by the U.S. to Georgia, at Tbilisi airport.
1997.
Photo by David Khizanishvili.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთის დახვედრა
თბილისის აეროპორტში. <br>
1997 წელი.<br>
დავით ხიზანიშვილის ფოტო.<br>
Humanitarian cargo, sent by the U.S. to Georgia, at Tbilisi airport. <br>
1997.<br>
Photo by David Khizanishvili.

აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთის დახვედრა თბილისის აეროპორტში.
1997 წელი.
დავით ხიზანიშვილის ფოტო.
Humanitarian cargo, sent by the U.S. to Georgia, at Tbilisi airport.
1997.
Photo by David Khizanishvili.

საქართველოს მთავრობის მიერ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის USAID-ის მხარდაჭერით აშენებული საცხოვრებელი კომპლექსი. <br>
წყალტუბო, 2021 წელი. <br>
ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან.<br>
A residential complex built by the Government of Georgia with the support of USAID for IDPs. <br>
Tskaltubo, 2021.<br>
Photo from U.S. Embassy to Georgia.

საქართველოს მთავრობის მიერ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის USAID-ის მხარდაჭერით აშენებული საცხოვრებელი კომპლექსი.
წყალტუბო, 2021 წელი.
ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან.
A residential complex built by the Government of Georgia with the support of USAID for IDPs.
Tskaltubo, 2021.
Photo from U.S. Embassy to Georgia.

ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები თბილისის აეროპორტში. ნატო-ს და პარტნიორი ქვეყნების ერთობლივი მსხვილმასშტაბიანი და მრავალეროვნული სამხედრო წვრთნები საქართველოში. <br>
2002 წელი. <br>
დავით ხიზანიშვილის ფოტო.<br>
American military instructors in Tbilisi Airport. Large-scale multinational military training “Cooperative Best Effort- 2002”, held jointly by NATO and partner countries in Georgia. <br>
2002. Photo by Davit Khizanishvili.<br>

ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები თბილისის აეროპორტში. ნატო-ს და პარტნიორი ქვეყნების ერთობლივი მსხვილმასშტაბიანი და მრავალეროვნული სამხედრო წვრთნები საქართველოში.
2002 წელი.
დავით ხიზანიშვილის ფოტო.
American military instructors in Tbilisi Airport. Large-scale multinational military training “Cooperative Best Effort- 2002”, held jointly by NATO and partner countries in Georgia.
2002. Photo by Davit Khizanishvili.

ნატო-ს ჯარების სარდალი, გენერალი ჯოზეფ რალსტონი, აშშ-ის ელჩი საქართველოში რიჩარდ მაილზი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე. ნატო-სა და პარტნიორი ქვეყნების ერთობლივი მსხვილმასშტაბიანი და მრავალეროვნული სამხედრო წვრთნები საქართველოში. <br>
2002 წელი. <br>
ბესიკ კეზერაშვილის ფოტო. <br>
NATO Commander, General Joseph W. Ralston, the U.S. Ambassador to Georgia, Richard Miles, and Georgian Defense Minister, Davit Tevzadze. Large-scale multinational military training “Cooperative Best Effort- 2002”, held jointly by NATO and partner countries in Georgia. <br>
2002. <br>
Photo by Besik Kezerashvili.

ნატო-ს ჯარების სარდალი, გენერალი ჯოზეფ რალსტონი, აშშ-ის ელჩი საქართველოში რიჩარდ მაილზი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე. ნატო-სა და პარტნიორი ქვეყნების ერთობლივი მსხვილმასშტაბიანი და მრავალეროვნული სამხედრო წვრთნები საქართველოში.
2002 წელი.
ბესიკ კეზერაშვილის ფოტო.
NATO Commander, General Joseph W. Ralston, the U.S. Ambassador to Georgia, Richard Miles, and Georgian Defense Minister, Davit Tevzadze. Large-scale multinational military training “Cooperative Best Effort- 2002”, held jointly by NATO and partner countries in Georgia.
2002.
Photo by Besik Kezerashvili.

ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“. ვაზიანი. 2015 წლის მაისი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>
U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner”. 
<br> Vaziani. May 2015.<br>
AP Photo/Shakh Aivazov

ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“. ვაზიანი. 2015 წლის მაისი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner”.
Vaziani. May 2015.
AP Photo/Shakh Aivazov

ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“. ვაზიანი. 2015 წლის მაისი. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი <br>
U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner”. 
<br> Vaziani. May 2015.<br>
AP Photo/Shakh Aivazov

ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“. ვაზიანი. 2015 წლის მაისი.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner”.
Vaziani. May 2015.
AP Photo/Shakh Aivazov

ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“. <br>
ვაზიანი. 2017 წლის აგვისტო. <br>
AP ფოტო/შახ აივაზოვი<br>
U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner.” <br>
Vaziani. August, 2017.<br>
AP Photo/Shakh Aivazov

ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“.
ვაზიანი. 2017 წლის აგვისტო.
AP ფოტო/შახ აივაზოვი
U.S. and Georgia joint military exercise “Noble Partner.”
Vaziani. August, 2017.
AP Photo/Shakh Aivazov

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი ბუბა ლომუაშვილი მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო ცენტრში
ამერიკელ კონგრესმენებს მასპინძლობს. <br>
წეროვანი, 2020 წელი. <br>
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფოტო. <br>
Buba Lomuashvili, head of the Department of Social Affairs and Psychological Support of the
Ministry of Defense of Georgia, hosts U.S. congressional delegation at the Maro Makashvili Military Rehabilitation Center. <br> 
Tserovani, 2020. <br>
Photo from the Ministry of Defense of Georgia.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი ბუბა ლომუაშვილი მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო ცენტრში ამერიკელ კონგრესმენებს მასპინძლობს.
წეროვანი, 2020 წელი.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფოტო.
Buba Lomuashvili, head of the Department of Social Affairs and Psychological Support of the Ministry of Defense of Georgia, hosts U.S. congressional delegation at the Maro Makashvili Military Rehabilitation Center.
Tserovani, 2020.
Photo from the Ministry of Defense of Georgia.

ნიუ-იორკ სიტის ბალეტის გასტროლები თბილისში. ხელმძღვანელი ჯორჯ ბალანჩინი. <br>1962 წელი. ს. ონანოვის ფოტო. <br>
The New York City Ballet tours Tbilisi. Director George Balanchine. 
 <br> 1962. Photo by S. Onanov.

ნიუ-იორკ სიტის ბალეტის გასტროლები თბილისში. ხელმძღვანელი ჯორჯ ბალანჩინი.
1962 წელი. ს. ონანოვის ფოტო.
The New York City Ballet tours Tbilisi. Director George Balanchine.
1962. Photo by S. Onanov.

აშშ-ის 26-ე პრეზიდენტ თეოდორ რუზველტის ვაჟი, ელიოტ რუზველტი და მისი მეუღლე, ამერიკელი მსახიობი, ფეი ემერსონი, თბილისის კინოსტუდიაში კინოფილმის „აკაკის აკვანი“ გადამღებ ჯგუფთან ერთად: ნატო ვაჩნაძე, სპარტაკ ბაღაშვილი, ომარ ჩიტაია და კონსტანტინე პიპინაშვილი. <br>
1946 წელი. <br>
The son of Theodore Roosevelt, the 26th U.S. President, Eliot Roosevelt and his wife, American actress Faye Emerson, in the Tbilisi film studio with the filming crew of the film “Akakis Akvani” (“Akaki’s Cradle”): Nato Vachnadze, Spartak Baghashvili, Omar Chitaia, and Konstantine Pipinashvili. <br>
1946.

აშშ-ის 26-ე პრეზიდენტ თეოდორ რუზველტის ვაჟი, ელიოტ რუზველტი და მისი მეუღლე, ამერიკელი მსახიობი, ფეი ემერსონი, თბილისის კინოსტუდიაში კინოფილმის „აკაკის აკვანი“ გადამღებ ჯგუფთან ერთად: ნატო ვაჩნაძე, სპარტაკ ბაღაშვილი, ომარ ჩიტაია და კონსტანტინე პიპინაშვილი.
1946 წელი.
The son of Theodore Roosevelt, the 26th U.S. President, Eliot Roosevelt and his wife, American actress Faye Emerson, in the Tbilisi film studio with the filming crew of the film “Akakis Akvani” (“Akaki’s Cradle”): Nato Vachnadze, Spartak Baghashvili, Omar Chitaia, and Konstantine Pipinashvili.
1946.

ნიუ-იორკ სიტის ბალეტის გასტროლები თბილისში. ხელმძღვანელი ჯორჯ ბალანჩინი. <br>1962 წელი. ს. ონანოვის ფოტო. <br>
The New York City Ballet tours Tbilisi. Director George Balanchine. 
 <br> 1962. Photo by S. Onanov.

ნიუ-იორკ სიტის ბალეტის გასტროლები თბილისში. ხელმძღვანელი ჯორჯ ბალანჩინი.
1962 წელი. ს. ონანოვის ფოტო.
The New York City Ballet tours Tbilisi. Director George Balanchine.
1962. Photo by S. Onanov.

ამერიკელი მწერალი ირვინგ სტოუნი საქართველოში. ფოტოზე მარცხნიდან: პოეტი იოსებ ნონეშვილი, ირვინგ სტოუნი და მისი მეუღლე ჟან სტოუნი. <br>
თბილისი, 1962 წელი. <br>
ივანე დვალის ფოტო. <br>
American writer Irving Stone in Georgia. Left to right: Georgian poet Ioseb Noneshvili, Irving Stone, and his wife, Joen Stone. <br>
Tbilisi, 1962. <br>
Photo by Ivane Dvali.

ამერიკელი მწერალი ირვინგ სტოუნი საქართველოში. ფოტოზე მარცხნიდან: პოეტი იოსებ ნონეშვილი, ირვინგ სტოუნი და მისი მეუღლე ჟან სტოუნი.
თბილისი, 1962 წელი.
ივანე დვალის ფოტო.
American writer Irving Stone in Georgia. Left to right: Georgian poet Ioseb Noneshvili, Irving Stone, and his wife, Joen Stone.
Tbilisi, 1962.
Photo by Ivane Dvali.

ამერიკელი მუსიკოსი რეი ჩარლზი მიღებაზე საქართველოს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძესთან. <br>
თბილისი. 1996 წელი. <br>
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო. <br>
American musician Ray Charles at a reception with the President Eduard Shevardnadze. <br> Tbilisi. 1996. <br>
Photo by Sergo Edisherashvili.

ამერიკელი მუსიკოსი რეი ჩარლზი მიღებაზე საქართველოს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძესთან.
თბილისი. 1996 წელი.
სერგო ედიშერაშვილის ფოტო.
American musician Ray Charles at a reception with the President Eduard Shevardnadze.
Tbilisi. 1996.
Photo by Sergo Edisherashvili.

აშშ-სა და საქართველოს შორის მეგობრობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის 30 წლის საიუბილეოდ და უკრაინელი ლტოლვილების მხარდასაჭერად თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართულ საღამოზე დამსწრე საზოგადოებას უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებული ანდრეი კასიანოვი მიმართავს. <br>
2022 წლის 26 მარტი. ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან. <br>
Ukrainian Charge d’affaires Andrey Kasyanov addresses the audience at Tbilisi Opera and Ballet State Theater for the 30th Year Anniversary Evening of Solidarity. This event was tribute to the resilience of the U.S. Georgian friendship and strategic partnership and sought to honor and raise support for Ukrainian refugees. <br>
March 26, 2022. <br>
Photo from U.S. Embassy to Georgia.

აშშ-სა და საქართველოს შორის მეგობრობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის 30 წლის საიუბილეოდ და უკრაინელი ლტოლვილების მხარდასაჭერად თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართულ საღამოზე დამსწრე საზოგადოებას უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებული ანდრეი კასიანოვი მიმართავს.
2022 წლის 26 მარტი. ფოტო საქართველოში აშშ-ის საელჩოდან.
Ukrainian Charge d’affaires Andrey Kasyanov addresses the audience at Tbilisi Opera and Ballet State Theater for the 30th Year Anniversary Evening of Solidarity. This event was tribute to the resilience of the U.S. Georgian friendship and strategic partnership and sought to honor and raise support for Ukrainian refugees.
March 26, 2022.
Photo from U.S. Embassy to Georgia.

გამოფენა „საქართველო და შეერთებული შტატები. დიპლომატიური ურთიერთობის ისტორია“ ორი ქვეყნის დიპლომატიური ურთიერთობის 30 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ექსპოზიციას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონი 2022 წლის 14 დეკემბრიდან 5 თებერვლის ჩათვლით მასპინძლობდა.
გამოფენა ასახავს საქართველოსა და აშშ-ის ურთიერთობას საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდიდან დღემდე, წარმოაჩენს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ხანგრძლივ და მრავალფეროვან ისტორიას, ასევე ამ სახელმწიფოების სტრატეგიულ პარტნიორობას. ექსპონატებს შორისაა საქართველოში აშშ-ის საელჩოში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, აშშ-ში საქართველოში საელჩოსა და სხვა ორგანიზაციებში დაცული ფოტოები და წერილობითი დოკუმენტები.

გამოფენის კურატორია სოფიო ჯობავა.