სექტემბერი 548
en

არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები

2019 წლის 26-28 სექტემბერს გაიმართება საქართველოს ეროვნული არქივის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“

ამჟამად მიმდინარეობს მონაწილეთა რეგისტრაცია.

კონფერენციის მიზანი: სამეცნიერო სიახლეების თავმოყრა; ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირების სტიმულირება; ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევების ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტის თანამედროვე მოთხოვნებთან ადაპტაციის გზების ძიება; ციფრული ჰუმანიტარიის სფეროს სიახლეების გაზიარება

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები:

• არქივმცოდნეობა

• წყაროთმცოდნეობა

• სიძველეთმცოდნეობა

• ისტორია/ხელოვნების ისტორია/ეთნოლოგია

• ფილოლოგია (კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია)

• საბუნებისმეტყველო კვლევები

• კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

• რესტავრაცია-კონსერვაცია

• ციფრული არქივები და მონაცემთა ბაზები

• კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი

• საქართველო და სამხრეთ კავკასია 1918-1921 წლებში

კონფერენციის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება მცირე საგანმანათლებლო პროგრამებიც, რომლებიც პლენარული სესიების ფარგლებში ჩატარდება.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, ისე მაგისტრებსა და დოქტორანტებს.

• თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 28 ივნისი (სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა - 500).

• თეზისების მიღების დამადასტურებელი შეტყობინება დაიგზავნება 15 ივლისს.

საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა სამეცნიერო ღონისძიებაზე.

გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა (იხილეთ კონფერენციის გვერდზე: http://www.archives.gov.ge/ge/conference) და გადმოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: kasatiani@archives.gov.ge.

კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება ან მასალების ელექტრონული ვერსია განთავსდება ეროვნული არქივის საიტზე: www.archives.gov.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 13 03 80, email: kasatiani@archives.gov.ge.