უკან დაბრუნება
კარნავალი ნიცაში, საფრანგეთი <br>
1906 წლის ივლისი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Carnival in Nice, France <br> 
July, 1906 <br>
Giglo Karalashvili collection

კარნავალი ნიცაში, საფრანგეთი
1906 წლის ივლისი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Carnival in Nice, France
July, 1906
Giglo Karalashvili collection

ნავსადგური ნიცაში, საფრანგეთი <br>
1908 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Port of Nice, France <br>
1908 <br>
Giglo Karalashvili collection

ნავსადგური ნიცაში, საფრანგეთი
1908 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Port of Nice, France
1908
Giglo Karalashvili collection

ლუთერანული ეკლესია, ნიცა, საფრანგეთი <br>
1908 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Lutheran Church, Nice, France <br>
1908 <br>
Giglo Karalashvili collection

ლუთერანული ეკლესია, ნიცა, საფრანგეთი
1908 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Lutheran Church, Nice, France
1908
Giglo Karalashvili collection

მხატვარი მონტე-კარლოს სკვერში, მონაკო <br>
1907 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Painter in Monte Carlo Square, Monaco <br>
1907 <br>
Giglo Karalashvili collection

მხატვარი მონტე-კარლოს სკვერში, მონაკო
1907 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Painter in Monte Carlo Square, Monaco
1907
Giglo Karalashvili collection

ქალბატონი კაპშა და ე.ი. თამამშევა სასტუმრო „მეტროპოლთან“, მონტე-კარლო, მონაკო <br>
1907 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Ms. Kapsha and E.I. Tamasheva at the Metropolis Hotel, Monte Carlo, Monaco <br>
1907 <br>
Giglo Karalashvili collection

ქალბატონი კაპშა და ე.ი. თამამშევა სასტუმრო „მეტროპოლთან“, მონტე-კარლო, მონაკო
1907 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Ms. Kapsha and E.I. Tamasheva at the Metropolis Hotel, Monte Carlo, Monaco
1907
Giglo Karalashvili collection

ლოზანა, შვეიცარია <br>
1909 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Lausanne, Switzerland <br>
1909 <br>
Giglo Karalashvili collection

ლოზანა, შვეიცარია
1909 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Lausanne, Switzerland
1909
Giglo Karalashvili collection

ბაზრობა ლოზანას ქუჩაში, შვეიცარია <br>
1909 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Market on Lausanne Street, Switzerland <br>
1909 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბაზრობა ლოზანას ქუჩაში, შვეიცარია
1909 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Market on Lausanne Street, Switzerland
1909
Giglo Karalashvili collection

ბაზრობა ლოზანას ქუჩაში, შვეიცარია <br>
1909 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Market on Lausanne Street, Switzerland <br>
1909 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბაზრობა ლოზანას ქუჩაში, შვეიცარია
1909 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Market on Lausanne Street, Switzerland
1909
Giglo Karalashvili collection

ბაზრობა ლოზანას ქუჩაში, შვეიცარია <br>
1909 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Market on Lausanne Street, Switzerland <br>
1909 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბაზრობა ლოზანას ქუჩაში, შვეიცარია
1909 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Market on Lausanne Street, Switzerland
1909
Giglo Karalashvili collection

ძიძა. ნიცა, საფრანგეთი <br>
1908 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Nanny. Nice, France <br>
1908 <br>
Giglo Karalashvili collection

ძიძა. ნიცა, საფრანგეთი
1908 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Nanny. Nice, France
1908
Giglo Karalashvili collection

გრაფი სუბერვილი ნიცას ქუჩაში <br>
1908 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Count Suberville on Nice Street <br>
1908 <br>
Giglo Karalashvili collection

გრაფი სუბერვილი ნიცას ქუჩაში
1908 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Count Suberville on Nice Street
1908
Giglo Karalashvili collection

მილანი, იტალია <br>
1909 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Milan, Italy <br>
1909 <br>
Giglo Karalashvili collection

მილანი, იტალია
1909 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Milan, Italy
1909
Giglo Karalashvili collection

პარიზი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Paris, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

პარიზი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Paris, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ჟანა დ’არკის ძეგლი, პარიზი <br>
1909 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Monument to Jeanne d'Arc, Paris <br>
1909 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

ჟანა დ’არკის ძეგლი, პარიზი
1909 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Monument to Jeanne d'Arc, Paris
1909
Giglo Karalashvili collection

ლ.რ.ზუბალაშვილი და ა.ო.ფრიდონაშვილი <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

L.R. Zubalashvili and A.O. Pridonashvili <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ლ.რ.ზუბალაშვილი და ა.ო.ფრიდონაშვილი
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
L.R. Zubalashvili and A.O. Pridonashvili
1910
Giglo Karalashvili collection

ოსტენდი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Ostend, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ოსტენდი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Ostend, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ოსტენდი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Ostend, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ოსტენდი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Ostend, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ოსტენდის პლაჟი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Ostend Beach, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ოსტენდის პლაჟი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Ostend Beach, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ოსტენდი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Ostend, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ოსტენდი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Ostend, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

კლდე ბასტა, ბიარიცი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>	
Basta Rock, Biarritz, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

კლდე ბასტა, ბიარიცი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Basta Rock, Biarritz, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ბიარიცი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Biarritz, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბიარიცი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Biarritz, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ბიარიცი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Biarritz, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბიარიცი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Biarritz, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ურემში შებმული ხარები ბიარიცის ქუჩაში, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Bulls in a cart on Biarritz street, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

ურემში შებმული ხარები ბიარიცის ქუჩაში, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Bulls in a cart on Biarritz street, France
1912
Giglo Karalashvili collection

თხები ბიარიცის ქუჩაში, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Goats on Biarritz street, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

თხები ბიარიცის ქუჩაში, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Goats on Biarritz street, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელის საერთაშორისო გამოფენა, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels International Fair, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელის საერთაშორისო გამოფენა, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels International Fair, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

კაფე კოსმოპოლიტენი, ბიარიცი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Cafe Cosmopolitan, Biarritz, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

კაფე კოსმოპოლიტენი, ბიარიცი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Cafe Cosmopolitan, Biarritz, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელის საერთაშორისო გამოფენა, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels International Fair, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელის საერთაშორისო გამოფენა, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels International Fair, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ყვავილების ბაზრობა, ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Flower market, Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ყვავილების ბაზრობა, ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Flower market, Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Brussels, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბრიუსელი, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Brussels, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ბატონი ბაუერცი და სხვები ქალაქ მარიანბედში, ჩეხეთი <br>
1911 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Mr. Bauertz and others in Marienbad, Czech Republic <br>
1911 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

ბატონი ბაუერცი და სხვები ქალაქ მარიანბედში, ჩეხეთი
1911 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Mr. Bauertz and others in Marienbad, Czech Republic
1911
Giglo Karalashvili collection

კაზინო ენჟიენში, ბელგია <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Casino in Engien, Belgium <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

კაზინო ენჟიენში, ბელგია
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Casino in Engien, Belgium
1910
Giglo Karalashvili collection

ეგვიპტის მოქალაქე მარიანბადის ქუჩაში, ჩეხეთი <br>
1911 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Egyptian citizen in the street of Marianbad, Czech Republic <br>
1911 <br>
Giglo Karalashvili collection

ეგვიპტის მოქალაქე მარიანბადის ქუჩაში, ჩეხეთი
1911 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Egyptian citizen in the street of Marianbad, Czech Republic
1911
Giglo Karalashvili collection

ლურდი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Lourdes, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

ლურდი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Lourdes, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ლურდი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Lourdes, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

ლურდი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Lourdes, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ლურდი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Lourdes, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

ლურდი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Lourdes, France
1912
Giglo Karalashvili collection

დოღი პარიზის გარეუბანში <br>
1909 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Horse racing on the outskirts of Paris <br>
1909 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

დოღი პარიზის გარეუბანში
1909 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Horse racing on the outskirts of Paris
1909
Giglo Karalashvili collection

გემი „ალექსი“ ნავსადგურში, იალტა, უკრაინა <br>
1910 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Ship "Aleksey" in the port, Yalta, Ukraine <br>
1910 <br>
Giglo Karalashvili collection

გემი „ალექსი“ ნავსადგურში, იალტა, უკრაინა
1910 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Ship "Aleksey" in the port, Yalta, Ukraine
1910
Giglo Karalashvili collection

დოღი პარიზის გარეუბანში <br>
1909 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Horse racing on the outskirts of Paris <br>
1909 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

დოღი პარიზის გარეუბანში
1909 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Horse racing on the outskirts of Paris
1909
Giglo Karalashvili collection

დოღი ბიარიცში, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Horse racing in Biarritz, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

დოღი ბიარიცში, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Horse racing in Biarritz, France
1912
Giglo Karalashvili collection

დოღი ბიარიცში, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Horse racing in Biarritz, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

დოღი ბიარიცში, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Horse racing in Biarritz, France
1912
Giglo Karalashvili collection

შეჯიბრი კრივში, ბიარიცი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br> 

Competition in boxing, Biarritz, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

შეჯიბრი კრივში, ბიარიცი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Competition in boxing, Biarritz, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ბიარიცი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Biarritz, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection

ბიარიცი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Biarritz, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ე.ტ. თამამშევა, ლაზარევა და თუმანიშვილი მარიენბადში, ჩეხეთი <br>
1915 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

E.T. Tamamsheva, Lazareva and Tumanishvili in Marienbad, Czech Republic <br>
1915 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

ე.ტ. თამამშევა, ლაზარევა და თუმანიშვილი მარიენბადში, ჩეხეთი
1915 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
E.T. Tamamsheva, Lazareva and Tumanishvili in Marienbad, Czech Republic
1915
Giglo Karalashvili collection

ე.ი. თამამშევა მონტე-კარლოში <br>
1907 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

E.I. Tamamsheva in Monte Carlo <br>
1907 <br>
Giglo Karalashvili collection

ე.ი. თამამშევა მონტე-კარლოში
1907 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
E.I. Tamamsheva in Monte Carlo
1907
Giglo Karalashvili collection

ნიჟეგოროდის პოლკის მარში გოლოვინის პროსპექტზე, თბილისი <br>
1911 წლის 26 ნოემბერი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

March of Nizhny Novgorod Regiment on Golovin Avenue, Tbilisi <br>
November 26, 1911 <br>
Giglo Karalashvili collection

ნიჟეგოროდის პოლკის მარში გოლოვინის პროსპექტზე, თბილისი
1911 წლის 26 ნოემბერი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
March of Nizhny Novgorod Regiment on Golovin Avenue, Tbilisi
November 26, 1911
Giglo Karalashvili collection

მარიენბადი, ჩეხეთი <br>
1911 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>
Marienbad, Czech Republic, 1911 <br>
Giglo Karalashvili collection

მარიენბადი, ჩეხეთი
1911 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Marienbad, Czech Republic, 1911
Giglo Karalashvili collection

ლურდი, საფრანგეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Lourdes, France <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

ლურდი, საფრანგეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Lourdes, France
1912
Giglo Karalashvili collection

ბარონი ფიტინგოფი მატარებლის სადგურში. მარიენბადი, ჩეხეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Baron Fittingoff at the train station. Marienbad, Czech Republic <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

ბარონი ფიტინგოფი მატარებლის სადგურში. მარიენბადი, ჩეხეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Baron Fittingoff at the train station. Marienbad, Czech Republic
1912
Giglo Karalashvili collection

მარიენბადის თეატრი, ჩეხეთი <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Marienbad Theater, Czech Republic <br>
1912 <br> 
Giglo Karalashvili collection <br>

მარიენბადის თეატრი, ჩეხეთი
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Marienbad Theater, Czech Republic
1912
Giglo Karalashvili collection

სპა, ბელგია <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Spa, Belgium <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

სპა, ბელგია
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Spa, Belgium
1912
Giglo Karalashvili collection

სპა, ბელგია <br>
1912 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Spa, Belgium <br>
1912 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

სპა, ბელგია
1912 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Spa, Belgium
1912
Giglo Karalashvili collection

ყვავილების დღესასწაული. მარიენბადი, ჩეხეთი <br>
1911 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>
Flower Festival. Marienbad, Czech Republic, 1911 <br>
Giglo Karalashvili collection

ყვავილების დღესასწაული. მარიენბადი, ჩეხეთი
1911 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Flower Festival. Marienbad, Czech Republic, 1911
Giglo Karalashvili collection

კორიდა, სან-სებასტიანი, ესპანეთი <br>
1913 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Corida, San Sebastian, Spain <br>
1913 <br>
Giglo Karalashvili collection

კორიდა, სან-სებასტიანი, ესპანეთი
1913 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Corida, San Sebastian, Spain
1913
Giglo Karalashvili collection

კორიდა, სან-სებასტიანი, ესპანეთი <br>
1913 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Corida, San Sebastian, Spain <br>
1913 <br>
Giglo Karalashvili collection

კორიდა, სან-სებასტიანი, ესპანეთი
1913 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Corida, San Sebastian, Spain
1913
Giglo Karalashvili collection

კორიდა, სან-სებასტიანი, ესპანეთი <br>
1913 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Corida, San Sebastian, Spain <br>
1913 <br>
Giglo Karalashvili collection

კორიდა, სან-სებასტიანი, ესპანეთი
1913 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Corida, San Sebastian, Spain
1913
Giglo Karalashvili collection

ყვავილების დღესასწაული. მარიენბადი, ჩეხეთი <br>
1911 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>
Flower Festival. Marienbad, Czech Republic, 1911 <br>
Giglo Karalashvili collection

ყვავილების დღესასწაული. მარიენბადი, ჩეხეთი
1911 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Flower Festival. Marienbad, Czech Republic, 1911
Giglo Karalashvili collection

ნიჟეგოროდის პოლკის გავლა გრაფ ვორონცოვის წინ. ოლგინევსკოე, გულრიფში, საქართველო <br>
1905 წლის 28 სექტემბერი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Passing the Nizhny Novgorod Regiment in front of Count Vorontsov. Olginevskoe, Gulripshi, Georgia <br>
September 28, 1905 <br>
Giglo Karalashvili collection

ნიჟეგოროდის პოლკის გავლა გრაფ ვორონცოვის წინ. ოლგინევსკოე, გულრიფში, საქართველო
1905 წლის 28 სექტემბერი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Passing the Nizhny Novgorod Regiment in front of Count Vorontsov. Olginevskoe, Gulripshi, Georgia
September 28, 1905
Giglo Karalashvili collection

მეხანძრეების სწავლება, ხელოვნური ხანძრის ქრობა თბილისის სახაზინო თეატრის ეზოში <br>
1913 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Training of firefighters, extinguishing artificial fires in the yard of Tbilisi Treasury Theater <br>
1913 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

მეხანძრეების სწავლება, ხელოვნური ხანძრის ქრობა თბილისის სახაზინო თეატრის ეზოში
1913 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Training of firefighters, extinguishing artificial fires in the yard of Tbilisi Treasury Theater
1913
Giglo Karalashvili collection

ესპანელი ჟანდარმები. სან-სებასტიანი, ესპანეთი <br>
1913 წელი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Spanish gendarmes. San Sebastian, Spain <br>
1913 <br>
Giglo Karalashvili collection

ესპანელი ჟანდარმები. სან-სებასტიანი, ესპანეთი
1913 წელი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Spanish gendarmes. San Sebastian, Spain
1913
Giglo Karalashvili collection

სამხედრო აღლუმი გიორგობის დღესასწაულზე, თბილისი <br>
1912 წლის 26 ნოემბერი <br>
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია <br>

Military parade on St. George's Day, Tbilisi <br>
November 26, 1912 <br>
Giglo Karalashvili collection <br>

სამხედრო აღლუმი გიორგობის დღესასწაულზე, თბილისი
1912 წლის 26 ნოემბერი
გიგლო ყარალაშვილის კოლექცია
Military parade on St. George's Day, Tbilisi
November 26, 1912
Giglo Karalashvili collection

საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში 2021 წლის  26 ოქტომბრიდან 20 ნოემბრის „ქოლგა თბილისი ფოტოს“ ფარგლებში XIX-XX საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე ქართველი გენერლის, მომღერლის, ფოტოგრაფის, ართანელი თავადების ოჯახის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის გიგლო ყარალაშვილის უნიკალური ფოტოების გამოფენა - „გიგლო ყარალაშვილის სტერეოფოტოგრაფია“ გაიმართა.

კოლექცია, რომელიც ამ მასშტაბით პირველად გამოიფინა, მოიცავს 1900-1910-იან წლებში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში - საფრანგეთში, ჩეხეთში, შვეიცარიაში, ბელგიაში, ესპანეთში, იტალიაში - მოგზაურობისას გადაღებულ ფოტოებს. გენერლის ობიექტივს აღუბეჭდავს, ასევე, თბილისში გამართული სამხედრო სადღესასწაულო მარშები, კერძო პირების საცხოვრებელი სახლები, საზოგადოებრივი შეკრებები და სხვა. მისი ფოტოკოლექციის უნიკალურობის ერთ-ერთი მახასიათებელი სტერეო გამოსახულებაა, რაც მის მიერ გადაღებულ კადრებს განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს. 

სამხედრო ჩინოსნისა და კულტურის მოამაგის ფოტოკოლექცია, რომელიც 770 ნეგატივსა და 60 პოზიტივს აერთიანებს, გიგლო ყარალაშვილის ოჯახმა 1963 წელს საქართველოს ეროვნულ არქივს გადასცა.

გამოფენის კურატორი: თეა ქიმერიძე.